Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Gdzie klauzula tajności

Uchwalenie w dniu 5 sierpnia 2010 roku nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych pociągnęło za sobą konieczność wydania kompletu aktów wykonawczych. Wśród nich znajduje się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, którego projekt trafił pod obrady Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Rozporządzenie przewiduje, iż:

  1. dokumenty nieelektroniczne będą oznaczane na każdej stronie klauzulą tajności umieszczoną w środku, jako pierwszy element nagłówka strony i jako ostatni element stopki strony. Dodatkowo w prawym górnym rogu każdej karty ma znaleźć się numer egzemplarza, w lewym górnym – sygnatura literowo-cyfrowa, a w prawym dolnym rogu – numer strony i liczba stron całego dokumentu. Dodatkowe informacje mają być zamieszczone na pierwszej i ostatniej stronie dokumentu;
  2. dokumenty elektroniczne mają być oznaczane w sposób analogiczny do dokumentów nieelektronicznych z tym zastrzeżeniem, że na każdej stronie zamiast oznaczenia numeru egzemplarza, umieszcza się napis „Egz. elektroniczny”. Określone zmiany przewiduje się również na pierwszej i ostatniej stronie;
  3. na materiałach innych niż dokumenty klauzulę tajności i sygnaturę literowo-cyfrową ma umieszczać się przez ostemplowanie, nadrukowanie, wpisanie odręczne, trwałe dołączenie metek, nalepek, kalkomanii lub w inny widoczny sposób, bezpośrednio, a jeżeli to nie jest możliwe – na ich obudowie lub opakowaniu;
  4. na trwale oprawionych zbiorach dokumentów, rejestrach, książkach, broszurach i reprodukcjach klauzule tajności umieszcza się pośrodku, na górze i na dole zewnętrznych ścianek okładki oraz – jeżeli jest – na stronie tytułowej.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że z projektu wychyla się duch minionej epoki…

Czw., 18 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski