Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie lekcje WFu?

W obowiązującym stanie prawnym minister właściwy do spraw edukacji upoważniony był do określania dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Uchwalona w dniu 25 czerwca 2010 roku ustawa o sporcie rozszerzyła to upoważnienie na wszystkie lekcje wychowania fizycznego. Realizujący delegację ustawową projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego trafił właśnie pod opinię Komisji Wspólnej.

Zgodnie z projektem obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą być realizowane w formie tradycyjnych zajęć klasowo-lekcyjnych albo zajęć do wyboru:

  1. zajęć sportowych;
  2. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
  3. zajęć tanecznych;
  4. aktywnej turystyki

przy zastrzeżeniu, że nie mogą one być realizowane w wymiarze nie większym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Dopuszcza się przy tym możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin obowiązkowych zajęć realizowanych w tych formach – oznacza to np. że zamiast każdego tygodnia przewidywać 2 godziny aktywnej turystyki możliwe jest zrealizowanie raz na miesiąc 8-godzinnej wycieczki.

Propozycję form zajęć do wyboru ma przygotowywać dyrektor szkoły uwzględniając:

  1. potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;
  2. uwarunkowania lokalne;
  3. miejsce zamieszkania uczniów;
  4. tradycje sportowe środowiska lub szkoły;
  5. możliwości kadrowe.

Propozycje te – po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły (lub radę rodziców) – dyrektor szkoły przedstawia uczniom umożliwiając im dokonanie wyboru.

Czw., 21 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski