Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ku nowocześniejszym kolejom

Stan infrastruktury kolejowej w granicach naszego kraju jest nie najlepszy. Poprawę w tym zakresie ma przynieść Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych na lata 2010-2013. Jak wskazują projektodawcy w programie ujęto zadania priorytetowe, dobrane z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa oraz gospodarki w skali kraju, regionu i kontynentu, których realizacja zwiększy możliwości wykorzystania położenia geograficznego Polski, wpłynie na poprawę międzynarodowej wymiany handlowej, stworzy dodatkowe warunki dla przyciągania kapitału i zwiększania mobilności. Wzmocni przy tym spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

Zadania ujęte w programie obejmują infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) i koncentrują się na kolejowej części Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz liniach o znaczeniu państwowym. Inwestycje podzielono na grupy takie jak: budowa nowej infrastruktury kolejowej, modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej, odtworzenie (rewitalizacja) istniejącej infrastruktury kolejowej.

Działania przygotowawcze do budowy, modernizacji i odtworzenia infrastruktury kolejowej, stanowią osobną grupę ujmującą w szczególności: opracowanie studiów wykonalności, dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń, opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Celem nadrzędnym Programu jest uzyskanie poziomu jakości usług świadczonych przez PLK – zarządcę narodowej, publicznej infrastruktury kolejowej, w pełni dostosowanego do oczekiwań i potrzeb przewoźników oraz ich klientów.

Przez jakość należy tu rozumieć:

  •  zapewnienie stabilnej działalności, bezpieczeństwa i równego dostępu,
  •  zapewnienie na liniach korytarzowych sieci TEN-T pełnej interoperacyjności,
  • dostosowanie i budowę nowej infrastruktury zgodnie ze standardami określonymi umowami AGC i AGTC,
  • dostosowanie zarządzanej infrastruktury kolejowej do korzystania z niej przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozwinięcie celu podstawowego to:

1) poprawa dostępności transportowej kolei i warunków korzystania z jej usług realizowana poprzez:

a) zwiększenie długości torów przystosowanych do jazdy pociągów z prędkością 160 km/h – do 1 533 km,

b) przystosowanie do jazdy pociągów z prędkością 200 km/h – 595 km torów,

c) zwiększenie długości torów przystosowanych do jazdy pociągów o nacisku osi 221 kN – do 4 771 km,

d) zwiększenie niezawodności przekazu informacji w relacjach: zarządca infrastruktury – przewoźnik oraz przewoźnik – jego klient;

2) poprawa bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego;

3) podniesienie przepustowości linii na odcinkach najbardziej obciążonych;

4) eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w obszarach styku i kolizji z drogami kołowymi oraz na przejściach dla pieszych przez likwidację skrzyżowań i przejść jednopoziomowych, zmianę kategorii oraz budowę skrzyżowań wielopoziomowych;

5) unowocześnienie systemów zarządzania ruchem osiągnięte w wyniku wyposażania linii w:

a) systemy ERTMS – 800 km,

b) nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym, w tym 17 Lokalnych Centrów Sterowania (LCS);

6) przygotowanie warunków do realizacji i kontynuowania inwestycji w kolejnych okresach – 3 265,8 km linii.

Projekt będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Czw., 17 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski