Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jaki dowód osobisty?

Uchwalona w dniu 6 sierpnia ustawa o dowodach osobistych wprowadziła zmiany dotyczące w szczególności zakresu informacji zawartych w podstawowym dokumencie identyfikującym obywatela Polski oraz trybu wydawania tego dokumentu. Szczegóły zostaną uregulowane w aktach wykonawczych opracowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa obywateli skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, utraty, zwrotu oraz unieważniania. Projekt ten określa w szczególności:
  •  wzór nowego dowodu osobistego. Format i wymiary dokumentu nie ulegną zmianie w stosunku do obecnie obowiązującego. Dowód będzie zatem dalej miał formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z tworzywa sztucznego. Zmieni się natomiast – w korespondencji z przepisami ustawy – zakres zamieszczanych informacji. W dowodzie osobistym nie znajdą się np. informacje o rysopisie oraz adresie zamieszkania. Karta będzie spersonalizowana przy użyciu wielkich liter i – co stanowi novum – będzie posiadała elektroniczny mikroprocesorowy nośnik danych. Wymogi techniczne dotyczące owego mikroprocesora będą przedmiotem odrębnego rozporządzenia;
  •  sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek taki będzie mógł być złożony zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. W tym pierwszym przypadku możliwe będzie zarówno samodzielne wypełnienie formularza, jak również ograniczenie się do podpisania wniosku sporządzonego przez pracownika organu gminy. Będzie to znaczące ułatwienie dla wielu osób. Wniosek będzie możliwy do złożenia w postaci elektronicznej – uwierzytelnionej alternatywnie podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wymogi techniczne fotografii załączonej do wniosku są określone w sposób analogiczny do rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentów paszportowych – co umożliwi wnioskodawcom wykorzystanie takiego samego zdjęcia do wyrobienia wszystkich dokumentów identyfikacyjnych. Co do zasady zdjęcie ma być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry. Co do zasady musi obejmować twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
  • sposób i tryb odbioru dowodu osobistego;
  • sposób i tryb postępowania w sprawach utraty i uszkodzenia oraz zwrotu dowodu osobistego.;
  • sposób i tryb postępowania w przypadku unieważnienia dowodu osobistego. Przewidziane zostały rozwiązania mające zapewnić szybkie i sprawne wyeliminowanie dowodu osobistego z obrotu prawnego. Unieważnienie dowodu osobistego będzie następować przez wprowadzenie do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o dacie i przyczynie unieważnienia dokumentu. Rozwiązanie takie ma – jak wskazują projektodawcy – przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego, ponieważ informacja o unieważnieniu dokumentu z chwilą jego dokonania będzie znana wszystkim organom mającym dostęp do wymienionego rejestru.
Załączniki:
Pobierz ten plik (Wzór nowego dowodu osobistego.jpg)Wzór nowego dowodu osobistego240 kB
Śr., 19 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski