Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się trzy posiedzenia Zespołów w formie wideokonferencji oraz stacjonarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

23 stycznia br., o godzinie 10.00 obędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, natomiast o godzinie 14:00 wspólne posiedzenie wraz z Zespołem ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli. Porządek posiedzenia tych Zespołów obejmuje:

Część I

Kwestia przekształcania szpitalnych oddziałów ginekologiczno-położniczych w oddziały ginekologiczne.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach Programu dotyczącego zwalczania deprywacji materialnej.
 3. Projekt ustawy o aktywności zawodowej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Część II o godz. 14.00 – przy udziale Zespołu ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli

 1. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).

Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu zaplanowano na 24 stycznia br., na godzinę 10.00 podczas posiedzenia będzie opiniowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. 

Natomiast posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 25 stycznia br. o godzinie 11:00 w Sali im. Władysława Stasiaka (421) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Batorego 5 w Warszawie. Porządek obrad KWRiST obejmuje:

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek ZGWRP o dyskusję na temat niezbędnych zmian Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 r. oraz zwiększenia wsparcia dla właścicieli nieruchomości, na terenie których w dalszym ciągu znajdują się wyroby zawierające azbest.
  2. Wniosek Głównego Urzędu Statystycznego o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Statystyki Publicznej do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej.
  3. Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.
  4. Wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na opinie KWRiST w trybie obiegowym do projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej.
  5. Wniosek Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dotyczący wyznaczenia osób do grupy roboczej do spraw przygotowania założeń nowych Krajowych Ram Interoperacyjności.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkoleń osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju i Technologii).
 6. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 7. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 8. Projekt ustawy o aktywności zawodowej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach Programu dotyczącego zwalczania deprywacji materialnej.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków
  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.
 15. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Ministerstwo Edukacji Narodowej).
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
 17. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2021 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 18. Projekt rozporządzenia  Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.
Pt., 20 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska