Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Najbliższy tydzień w KWRiST

Najbliższy tydzień w KWRiST fotolia.pl

W najbliższym tygodniu odbędą się posiedzenia dwóch Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych. Oba posiedzenia zaplanowano na wtorek, 2 lipca 2019 roku.

Porządek obrad Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu kształtuje się następująco:

 1. Sprawy różne:
  1. wniosek Unii Metropolii Polskich dot. zestawienia przedstawiającego liczbę skarg złożonych przez/w imieniu uczniów trzeciej klasy gimnazjum oraz uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej, do okręgowych komisji egzaminacyjnych, kwestionujących poprawność przeprowadzenia egzaminu (jego części) odpowiednio gimnazjalnego i ósmoklasisty,
  2. wniosek Związku Powiatów Polskich dot. kwestii stypendiów (ustawa o sporcie) informacja przedstawicieli MSiT,
  3. wniosek Unii Metropolii Polskich dot. dyskusji nt. najnowszej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela i wynikającej z niej podwyżek wynagrodzeń  dla nauczycieli.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych;
 4. Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 (Ministerstwo Sportu i Turystyki);
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków;
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek;
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Porządek obrad Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych nie został jeszcze ustalony.

Pt., 28 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel