Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W Sejmie o sporcie

W Sejmie o sporcie fotolia.pl

24 września br. sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła informacje Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: „Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji” oraz „Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”.

W pierwszej kolejności dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK – Piotr Prokopczyk omówił wyniki kontroli dotyczącej funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji. Jak wskazał około 28% polskich gmin posiada ośrodki sportu i rekreacji, wydzielone samorządowe jednostki budżetowe, realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej. Takie gminy lepiej realizowały cele rozwoju aktywności fizycznej i lepiej spełniały potrzeby mieszkańców w tej kwestii. NIK oceniła jednak, że w blisko połowie skontrolowanych gmin wymaga poprawy monitorowanie i dokumentowanie efektów podejmowanych działań. NIK pozytywnie oceniła też realizację „Programu Rozwoju Sportu do 2020 r.”.

Następnie p.o. dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie – Jarosław Staniszewski przedstawił wyniki kontroli „Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”.

Kontrola wykazała, że gminy i samorządowe jednostki organizacyjne zarządzające obiektami małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nie zapewniają w pełni bezpiecznego korzystania z takich obiektów. Obiekty były budowane z naruszeniem obowiązujących przepisów i wyposażane w urządzenia, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa. Nie przeprowadzano niezbędnych napraw i konserwacji, a także wymaganych okresowych kontroli.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka zapewniła, że sformułowany przez NIK wniosek dotyczący pełniejszego uwzględniania działań podejmowanych na rzecz rozwoju kultury fizycznej w jednostkach samorządu terytorialnego przy przygotowywaniu i wdrażaniu dokumentów strategicznych zostanie uwzględniony przy konstruowanym obecnie nowym dokumencie strategicznym w obszarze sportu, który będzie kontynuacją dotychczasowego dokumentu obowiązującego do 2020 r. 

Żaden z posłów nie zabrał głosu w dyskusji.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Śr., 30 Wrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka