Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe gminy uzdrowiskowe w Polsce

Jeśli pozytywnie zakończą się toczące się prace legislacyjne nad projektami dwóch odpowiednich rozporządzeń Rady Ministrów przybędzie w naszym kraju jedno uzdrowisko i jeden obszar ochrony uzdrowiskowej. Będą to odpowiednio: miasto Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy z gminy Uniejów w województwie łódzkim oraz sołectwa Latoszyn i Podgrodzie w gminie Dębica w województwie podkarpackim.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych status obszaru ochrony uzdrowiskowej może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych;
  2. posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzony w odpowiednim trybie;
  3. spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
  4. posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.

Aby obszar otrzymał status uzdrowiska prócz czterech wymienionych wyżej warunków musi dodatkowo posiadać na swoim obszarze zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
W Uniejowie rozpoznano i udokumentowano lecznicze wody termalne o temperaturze 68oC wydobywane trzema odwiertami (aktualnie wykorzystywany jest jeden) z głębokości przekraczającej 2 km. Wydobywane wody są 0,63% chlorkowo-sodowe i mogą być stosowane wg wskazań lekarskich do kąpieli leczniczych w wannach i zbiorowych basenach leczniczych, a także wspomagająco do kuracji pitnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie ocenił, że wody mogą być wykorzystywane do leczenia chorób ortopedyczno-urazowych, chorób układu nerwowego, chorób układu nerwowego, chorób reumatologicznych, chorób naczyń obwodowych, a także chorób skóry. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S.Leszczyckiego przeprowadził badania, które potwierdziły lecznicze właściwości klimatu. W chwili obecnej leczenie uzdrowiskowe w Uniejowie prowadzą dwa podmioty gospodarcze: „SOL” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. W tym ostatnim podmiocie znajdują się trzy niecki basenowe: nieckę pływacką o głębokości 1,2 – 1,8 metra z wodą o temperaturze 27 oC -29oC (okres letni) i 30 oC -32oC (w okresie zimowym), nieckę solankową o głębokości 1,1 – 1,2 metra z wodą o temperaturze 33oC (okres letni) i 36oC (okres zimowy) oraz nieckę dla dzieci z wodą o temperaturze 30oC – 32oC.

Latoszyn w okresie międzywojennym miał charakter uzdrowiska, jednakże w wyniku II wojny światowej nastąpiło zniszczenie praktycznie całej infrastruktury uzdrowiskowej. Obecnie działania odnośnie jej odtworzenia podjęły władze lokalne. Jest to możliwe z tego względu, że w Latoszynie istnieje ujęcie mineralnej wody leczniczej – 0,26% siarczanowo-wapniowej, zaś klimat – jak wykazały badania Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego im. Stanisława Leszczyckiego w Warszawie – ma właściwości lecznicze.

Projekty obu rozporządzeń będą przedmiotem obrad najbliższego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czw., 10 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski