Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Radioterapia – więcej uprawnień dla fizyków bez specjalizacji

Radioterapia – więcej uprawnień dla fizyków bez specjalizacji fotolia.pl

Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, porządkujący podział zadań pomiędzy fizykami medycznymi a fizykami bez specjalizacji.

Projektowane rozporządzenie porządkuje podział zadań realizowanych w radioterapii przez fizyków medycznych, zarówno specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, jak również fizyków bez specjalizacji z tej dziedziny. Projekt przyjmuje rozwiązanie, że specjaliści w dziedzinie fizyki medycznej (których – dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych – projekt tak wprost określa) wykonują zadania polegające na: weryfikacji planów leczenia, nadzorze nad kontrolą dawki oraz czasu napromieniania, zatwierdzaniu dawek w planie leczenia, uprzednio zweryfikowanych przez pomiar lub niezależne obliczenia oraz zatwierdzaniu weryfikacji planów leczenia dla technik statycznych oraz dynamicznych, a zatem zadania o charakterze nadzorczo-zatwierdzającym czynności, które mogą być wykonywane przez innych fizyków.

Inne czynności, takie jak: kontrola dawki oraz jednostek monitorowych (czasu napromieniania), wykonywanie pomiarów lub obliczeń na potrzeby weryfikacji dawki w planie leczenia oraz wykonywanie dozymetrycznej weryfikacji planów leczenia będą mogli wykonywać fizycy bez specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej, w tym także osoby w trakcie specjalizacji z tej dziedziny.

W ocenie resortu rozwiązanie takie z jednej strony umożliwi zachowanie bezpieczeństwa realizacji procedur radioterapeutycznych, a z drugiej – zapewnieni właściwe wykorzystanie kompetencji specjalistów w dziedzinie fizyki medycznej, przy jednoczesnym umożliwieniu nabywania doświadczeń przy realizacji radioterapii fizykom nie posiadającym specjalizacji (w tym także osobom w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej).

Projekt dostępny jest tutaj 

 

 

Sob., 6 Lp. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel