Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Echa z lutowego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Echa z lutowego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST fotolia.pl

Pierwszy raz po powołaniu nowego rządu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematykę spotkania zdominowały nie opiniowanie projektu a planowane zmiany legislacyjne.

Kto może zostać pracownikiem socjalnym?

W sprawach różnych w pierwszej kolejności poruszono zgłoszony przez Unię Metropolii Polskich temat uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W wystąpieniu przedstawiciele UMP zwrócili uwagę, że taką pilną i oczekiwaną zmianą jest dopuszczenie do wykonywania tego zawodu (bez dodatkowych warunków) osób, które ukończyły resocjalizację. Niezależnie od tego konieczna jest zmiana przepisów, która w jasny sposób określi jakie wykształcenie musi posiadać dana osoba, żeby ten zawód wykonywać. Obecne przepisy są tak nieprecyzyjne, że wielu przypadkach trzeba indywidualnie oceniać czy zakres programowy studiów jakie dana osoba ukończyła pozwala na jej zatrudnienie. Przedstawiciele resortu w większości zgodzili się z tą tezą. Zapowiedzieli, że jest planowany przegląd ustawy o pomocy społecznej w zakresie dokonania w nim wielu innych zmian, który obejmie również zgłoszony przez UMP problem. Na razie nie jest jednak znany ewentualny kalendarz legislacyjny.

Przyszłość ustawy o aktywności zawodowej

Kolejnym tematem, tym razem zgłoszonym przez Związek Powiatów Polskich, była przyszłość projektu ustawy o aktywności zawodowej. Przedstawicielka ZPP przypomniała, że KWRiST rok wcześniej pomimo sporych wątpliwości pozytywnie zaopiniowała projekt (chociaż był to tryb trochę ekstraordynaryjny wymuszony naciskami ze strony rządowej, z uwagi na fakt wskazania tej ustawy jako jednego z kamieni milowych w KPO). Ze strony MRPiPS padło zapewnienie, że z uwagi na dyskontynuację prac poprzedniego rządu prace nad ustawą zaczną się na nowo. Bazą będzie projekt poprzedni, chociaż strona rządowa nie wyklucza w nim korekt. Konsultacje i uzgodnienia zostaną ponowione.

Złe wieści w sprawie szczególnej opieki geriatrycznej 

Związek Powiatów Polskich zapytał również o projekty rozporządzeń wykonawczych, które pozwolą wdrożyć ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2024 r., bezpośrednio na jej podstawie powinno zostać wydane rozporządzenie w sprawie dziennych ośrodków opieki geriatrycznej. Nie są również znane warunki udzielania świadczeń (te powinny być ustalone w rozporządzeniu wydawanym na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Akty te są potrzebne samorządom powiatowym, które do połowy marca (terminy są różne w różnych województwach) powinny zgłosić wojewodom zamiar utworzenia centrum zdrowia 75+. Tymczasem bez aktów wykonawczych nie sposób oszacować ani kosztów ani potrzebnych zasobów lokalowych. Niestety z odpowiedzi przedstawicieli resortu można wnioskować, że niewiele w tej sprawie się dotychczas wydarzyło. Nie byli w stanie nawet odpowiedzieć na pytanie kiedy projekty rozporządzeń się ukażą. Marek Kos - Podsekretarz stanu w MZ i jednocześnie od niedawna współprzewodniczący Zespołu, tłumaczył, że nowe kierownictwo w resorcie jest od niedawna i rozporządzeń brakuje do wielu ustaw i dodał, że na wdrożenie ustawy jest 5 lat. Ze strony ZPP padła riposta, że powiaty nie mają 5 lat, bo zgłoszenia centrów odbywają się teraz.

Jakość wdrażana w ślimaczym tempie - nie z winy świadczeniodawców 

Kolejnym tematem było wdrożenie przepisów wykonawczych do ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Podobnie jak w przypadku geriatrii, również nie ma wydanych rozporządzeń, a co bardziej istotne nie ma nowych standardów akredytacyjnych. Tutaj ZPP, zwróciło uwagę na dodatkową kwestię. Za kilka miesięcy (po wprowadzeniu przez szpitale wewnętrznych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta) rozpocznie się autoryzacja podmiotów leczniczych. NFZ już powinien opracowywać harmonogram składania wniosków, tak żeby pierwsi po wskazaniu do autoryzacji też mogli się do tego przygotować.

Projekty aktów prawnych na zespole 

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego;
  2. projekt „Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027”;
  3. projekt „Program Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030";
  4. Projekt „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2030”.
  5. Projekt "Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027".

Na kolejne posiedzenie wrócą:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Pt., 23 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel