Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marcowy Zespół ds. Edukacji KWRiST - zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych

Marcowy Zespół ds. Edukacji KWRiST - zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych fotolia.pl

21 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty aktów prawnych:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

W sprawach różnych zgodnie z porządkiem obrad omówiono dwa następujące zagadnienia:

 1. utrudnienia w realizacji wycieczek przez samorządy przygraniczne na tereny za granicą (wymagane złożenie wniosku do organu nadzoru na 14 dni przed planowaną wycieczką) - temat referowali przedstawiciele z Cieszyna.
  Jak wskazał minister Dariusz Piontkowski, resort edukacji na gruncie obowiązujących przepisów nie dostrzega barier, na które wskazuje Cieszyn i nie ma także obowiązku przedkładania karty wycieczki na 14 dni przed wyjazdem. Jak się okazało w toku dyskusji opisane obowiązki wynikają z karty informacyjnej opracowanej przez kuratorium oświaty. W związku z powyższym minister poprosił o przekazanie do MEiN treści tej informacji i resort bezpośrednio skontaktuje się z kuratorium w tej sprawie.
 2. wnioski strony samorządowej, których pomysłodawcą była UMP, związane ze zwiększoną liczbą uczniów w szkołach ponadpodstawowych (półtora rocznika) w zakresie: utrzymania na rok szkolny 2023/2024 dla nowych roczników podwyższonych limitów w związku z kształceniem uczniów z Ukrainy; zniesienie limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli; wyłączenie stosowania przepisów o przekształceniu w przypadku tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć.
  Minister Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na powyższe wskazał, że resort przyjmuje dwa ostatnie postulaty. Z tym, że limit godzin ponadwymiarowych zostanie zniesiony póki co tylko na najbliższy rok szkolny. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć w innych budynkach oświatowych to MEiN nie widzi potrzeby prowadzenia procedury wynikającej z ustawy. Natomiast dla innych lokalizacji w pozostałych grupach budynków proponowane rozwiązanie polegające na wyłączeniu stosowania przepisów o przekształceniu zostanie przygotowane przez MEiN.
Czw., 23 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka