Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w stażu podyplomowym młodych lekarzy

Zmiany w stażu podyplomowym młodych lekarzy fotolia.pl

Młodzi lekarze od dawna podkreślają mało elastyczną dla nich formę merytoryczną ramowego programu odbywania stażu podyplomowego, bez możliwości poznania od strony praktycznej realizacji zadań w innych dziedzinach medycyny niż wymienione w programie. Wiąże się to z faktem braku uwzględnienia w programie możliwości odbywania indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego. Lekarze protestują także przeciw ograniczaniu ich stażu do prowadzenia wspólnie z opiekunem tylko 3-5 pacjentów, a także wskazują konieczność przeniesienia części kursów odbywanych na poziomie specjalizacji do stażu podyplomowego, z uwagi na to, że nie każdy lekarz ma możliwość zaraz po studiach zakwalifikować się na specjalizację, a tematyka niektórych kursów przydaje się już na samym starcie pracy młodego lekarza.

Wobec tego w ramach KWRiST do zaopiniowania wpłynął Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Projekt wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 15l ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przewiduje m.in. zmiany związane z większą elastycznością ścieżki stażu oraz reguluje kwestie związane z umową o pracę.

Warto zaznaczyć, że zmiany nie będą dotyczyć stażystów, którzy rozpoczęli już staż podyplomowy. Będą oni nadal odbywać go zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Spersonalizowana ścieżka stażu zawodowego

Projektowane rozporządzenie wprowadza do stażu podyplomowego spersonalizowaną ścieżkę kształcenia. Daje ona możliwość młodemu lekarzowi wyboru i odbycie, oprócz części obowiązkowej stażu, również szkolenia w nie więcej niż trzech innych wybranych przez niego dziedzinach medycyny, w nie więcej, niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Ścieżka spersonalizowana umożliwia młodym lekarzom zapoznanie się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej.

Wprowadzenie tematyki zdrowia publicznego do stażu

Program stażu uwzględniać będzie dodatkowo tematykę zdrowia publicznego przeniesioną ze szkolenia specjalizacyjnego. Zgodnie z rekomendacją konsultantów krajowych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych dotychczasowy staż z medycyny ratunkowej znajdujący się w programie stażu podyplomowego lekarza dentysty zamieniony zostaje na kurs medycyny ratunkowej z tematyką dostosowaną do potrzeb pracy lekarza dentysty.

Elektroniczna Karta Stażu Podyplomowego

Przebieg staży będzie odnotowywany za pomocą systemu elektronicznego w "Elektronicznej Karcie Stażu Podyplomowego", natomiast ocena organizacji stażu podyplomowego z punktu widzenia lekarzy stażystów będzie dokonywana za pomocą elektronicznej ankiety "Ocena stażu podyplomowego".

Prowadzenie większej ilości pacjentów

Rezygnuje się z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3-5 pacjentów, co daje możliwość zapoznania stażysty z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w danej części stażu.

Wzór umowy o pracę

Rozporządzenie wprowadza także wzór umowy o pracę na czas określony do realizacji programu stażu oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków organizacyjnych i kadrowych określonych w przepisach ustawy, co ujednolici postępowanie związane z realizacją stażu podyplomowego.

Śr., 28 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka