Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych - statystyki

Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych - statystyki fotolia.pl

W ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do fazy konsultacji wpłynął dokument Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2020-2021”.

W okresie sprawozdawczym liczba spółdzielni socjalnych (zarejestrowanych, niebędących w likwidacji) utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do poprzednich lat. Liczba spółdzielni socjalnych w Polsce jest zróżnicowana jeśli chodzi o ich rozmieszczenie na terenie kraju. Jedynie w 6 województwach liczba spółdzielni socjalnych przypadających na 100 tys. mieszkańców nie uległa zmianie lub wzrosła. W pozostałych 10 województwach widoczny jest spadek liczby spółdzielni socjalnych przypadających na 100 tys. mieszkańców.

Dostępne dane pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego pokazują, że w latach 2020-2021 liczba spółdzielni socjalnych (zarejestrowanych, niebędących w likwidacji) utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do poprzednich lat. Na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, a więc na koniec 2019 r. w KRS zarejestrowanych było 1547 spółdzielni socjalnych (nie będących w likwidacji i niewykreślonych). Na koniec 2020 r. w rejestrze figurowało ich 1497 (spadek o 50 podmiotów), a na koniec 2021 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby spółdzielni socjalnych do poziomu 1503. Niewątpliwie na niewielkie fluktuacje w liczbie spółdzielni socjalnych wpływ miała pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, która spowodowała problemy gospodarcze w istniejących spółdzielniach socjalnych prowadzących działalność przede wszystkim w sferze usług cateringowych, gastronomicznych, przetwórstwie przemysłowym czy handlu. Jednocześnie niewielki wzrost liczby spółdzielni socjalnych w 2021 r. pokazuje, że spółdzielnie mogą stać się atrakcyjnym miejscem pracy dla osób, które w wyniku pandemii straciły swoje miejsce pracy. W 2020 r. w stanie likwidacji było 160 podmiotów, a w 2021 r. liczba ta zmniejszyła się do 158.

ROZMIESZCZENIE REGIONALNE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Poddając analizie rozmieszczenie spółdzielni socjalnych w województwach dostrzegalna jest nierównomierność w rozmieszczeniu podmiotów na terenie kraju. Porównując lata 2020 i 2021 z poprzednią perspektywą sprawozdawczą 2018-2019 niezmiennie województwami, gdzie funkcjonuje najwięcej spółdzielni socjalnych są odpowiednio: województwo wielkopolskie, mazowieckie i śląskie. Najmniej spółdzielni socjalnych swoje siedziby miało w województwach: opolskim, świętokrzyskim i podlaskim. Jest to także tendencja utrzymująca się od poprzedniego okresu sprawozdawczego.

LICZBA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW DANEGO WOJEWÓDZTWA W ROKU 2019 I 2021

Dane za rok 2021, w odniesieniu do danych z roku 2019, pokazują, że tylko w 6 województwach liczba spółdzielni socjalnych przypadających na 100 tys. mieszkańców nie uległa zmianie lub wzrosła. Największy wzrost odnotowano w województwach lubelskim i lubuskim. W pozostałych 10 województwach widoczny jest spadek liczby spółdzielni socjalnych przypadających na 100 tys. mieszkańców. Największy spadek odnotowano w województwach wielkopolskim i łódzkim. O ile w województwie łódzkim na przełomie ostatnich lat mamy do czynienia zarówno ze spadkiem liczby ludności, jak i spadkiem liczby działających spółdzielni socjalnych (z 78 w 2018 r. do 59 w 2021 r.), o tyle w województwie wielkopolskim liczba ludności wzrosła, a zmalała liczba spółdzielni socjalnych (z 202 w roku 2018 do 176 w roku 2021).   

Czw., 23 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka