Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Listopadowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

Listopadowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST fotolia.pl

10 listopada br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. Pierwszym punktem był wniosek ZPP w sprawie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w stanie epidemii. Przepisy specustawy covidowej umożliwiły wydawanie orzeczeń na podstawie dokumentacji medycznej, bez fizycznego uczestnictwa osoby zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia. Do ZPP docierają jednak sygnały z jednego z wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, że ze strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pojawiają się sugestie aby odchodzić od orzekania w tym trybie. W związku z tym ZPP zadało pytanie czy Biuro Pełnomocnika wystosowało tego rodzaju komunikat oraz czy planowane są zmiany w tymże zakresie. Przedstawicielka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapewniła, że nie wystosowano komunikatu tego rodzaju. Odchodzenie od orzekania zdalnego nie jest rozpatrywane. Biuro rozważało jedynie czy nie uzależnić orzekania zdalnego od zgody osoby niepełnosprawnej, jednak może to nastąpić wyłącznie po ustaniu epidemii.

Następnie omówiono wniosek ZPP w sprawie wdrożenia standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców – rozporządzenie do dzisiaj nie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw a standard ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wdrożenie rozporządzenia tego typu wymaga odpowiednio długiego vacatio legis. Przedstawiciele Ministerstwa przekazali, że z uwagi na dużą liczbę aktów prawnych, Rządowe Centrum Legislacji ma dość długą kolejkę do publikacji. Ze względu na dużą liczbę załączników i ich specyfikację rozporządzenie to jest trudne w publikacji. Ponadto, we wrześniu odnaleziono pewne błędy w palnie kont, dlatego wycofano rozporządzenie z publikacji i zmieniono cyfry w kontach – stąd wynika opóźnienie.

Jarosław Klimaszewski, współprzewodniczący Zespołu ze strony samorządowej zadał pytanie skąd wynika dramatyczna rozpiętość w opłatach dla szpitali tymczasowych i szpitali stacjonarnych za opiekę nad pacjentami z COVID-19. Mecenas Bernadeta Skóbel dopytywała czy prawdą jest jakoby szpital na Stadionie Narodowym przyjmował tylko pacjentów w stanie lekkim i to za dużo wyższą opłatą niż szpitale stacjonarne (opłata za pacjenta w stanie ciężkim pod respiratorem w szpitalu stacjonarnym oscyluje w granicach 300 zł, podczas gdy za pacjenta na „Narodowym” w stanie lekkim ponad 1 000 zł). Marek Wójcik ze ZMP dopytywał czy AOTOMiT wypowiedział się co do wyceny tych procedur?

Minister Miłkowski odpowiedział, że informacja w tych kwestiach zostanie przekazana przez resort na piśmie. Ministerstwo pracuje obecnie nad różnymi możliwościami, bo zdaje sobie sprawę, że żaden szpital nie jest w stanie wykonać zaplanowanego na rok 2020 ryczałtu. Szpitale covidowe to szpitale dodatkowe, dlatego w nich jest wyższa stawka za opiekę nad pacjentem, bo nie można było u nich wyliczyć ryczałtu.

Marek Wójcik w imieniu strony samorządowej przekazał prośbę o pilną organizację spotkania z Ministrem Zdrowia, na którym zostaną omówione największe problemy z jakimi zmagają się obecnie samorządy w zakresie ochrony zdrowia między innymi: funkcjonowanie psychiatrii, finansowanie szpitali, stwierdzanie zgonów, plany na rok 2021 oraz wyrok TK w sprawie pokrywania SPZOZ dla których organem prowadzącym są samorządy.

Następnie omówiono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - projekt zmienia wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek w warunkach stacjonarnych, izbach przyjęć, dziennych. Przedstawiciele samorządu przekonywali o koniczności całkowitej rezygnacji z norm zatrudnienia pielęgniarek określonych w załączniku numer 2 do rozporządzenia. Ministerstwo Zdrowia obiecało ponownie pochylić się nad tą kwestią. Projekt w nowej wersji ma trafić na następne posiedzenie Zespołu.

Kolejnym punktem był projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - projekt ustawy dotyczy zmian zasad waloryzacji. Proponuje się podwyższenie najniższych świadczeń 1250 zł najniższa emerytura i renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy oraz 937,5 zł renta z tyt. częściowej niezdolności do pracy. Wskaźnik waloryzacji z gwarantowaną kwotą podwyżki o 50 zł. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Ostatnim omawianym był projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Mecenas Bernadeta Skóbel podkreślała konieczność wykreślenia proponowanego w art. 51c zapisu odnośnie możliwości dofinansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez samorządy. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Środki na finansowanie tego zadania powinny być w 100% zagwarantowane ze środków Budżetu Państwa. Ponadto, istnieje obawa, iż możliwość finansowania tychże ośrodków z czasem zmieni sią na obowiązek ich finansowania. Ustalono, że wkrótce resort przekaże nową propozycję nowelizacji ustawy.

Pt., 13 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek