Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorządy województw pod ściślejszą kontrolą?

Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznaje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi prawo kontroli i wydawania wiążących wytycznych w zakresie wykonywania przez samorządu województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju pod względem zgodności z przepisami prawa i programem oraz prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa tych zadań. Ustawa zawiera również delegację ustawową do określenia przez Prezesa Rady Ministrów szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli – rozporządzenie takie zostało wydane w dniu 20 maja 2009 roku.

Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje by zakres kontroli został rozszerzony na monitorowanie i ocenę realizacji lokalnej strategii rozwoju przez wybrane lokalne grupy działania – taką zmianę przynosi projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzanie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Zmiana – zrozumiała ze względów merytorycznych – jest jednak dyskusyjna ze względów formalnych. W obecnym stanie prawnym delegacja ustawowa nie przewiduje możliwości rozszerzenia zakresu kontroli; możliwość taką przyniesie dopiero nowelizacja ustawy, która jednak jeszcze nie jest uchwalona. O ile w normalnej sytuacji na pochwałę zasługuje opracowywanie aktów wykonawczych z wyprzedzeniem, to w sytuacji zbliżającego się wielkimi krokami końca kadencji Sejmu może okazać się, iż opiniowanie projektu przez Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa jest nieco przedwczesne.
Czw., 28 Lp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski