Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z posiedzenia

W dn. 23 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Tym razem liczba kontrowersyjnych projektów okazała się znaczna, co doprowadziło do ożywionej dyskusji i rozstrzygnięć odbiegających od standardowego pozytywnego zaopiniowania.I tak:

 1. projekt ustawy o działalności leczniczej spotkał się ze zdecydowaną krytyką strony samorządowej jako niespójny ideowo i wprowadzający dalszy bałagan w polskim systemie prawnym (szczegóły można znaleźć w ostatnim numerze dodatku poświęconego ochronie zdrowia). W tej sytuacji ustalono, że powołana zostanie specjalna grupa robocza złożony z członków strony samorządowej Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Zadaniem tej grupy będzie dokonanie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia – tak aby przedmiotowy projekt w akceptowalnej postaci mógł być przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zespołu w październiku;
 2. projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został zdjęty z porządku obrad – strona rządowa wycofała się z jego popierania uznając konieczność prowadzenia dalszych prac;
 3. projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta został zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniem, że na następne posiedzenie Zespołu zaproszeni zostaną przedstawiciele RPP celem potwierdzenia, iż wprowadzone na początku roku zmiany dotyczące usytuowania i uprawnień rzeczników działających w strukturach OW NFZ, nie odbiły się na jakości pracy i ochronie pacjentów;
 4. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej został zaopiniowany warunkowo pozytywnie – z wymogiem przedstawienia dodatkowych informacji w szczególności potwierdzających tezę o liberalizacji warunków, nie narzucaniu ukrytych kosztów, nie wprowadzaniu dodatkowej biurokracji.

Pozostałe projekty zostały zaopiniowane pozytywnie z ewentualnymi drobnymi uwagami. Były to odpowiednio projekty:

 1. informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku;
 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika;
 3. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 5. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;
 6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego;
 7. uchwały Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015; 8) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.
Śr., 22 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: