Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PARP Polsce Wschodniej

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowane zostały dwa projekty aktów normatywnych zmieniających zasady udzielania przez PARP pomocy w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Są to:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Pierwszy projekt ogranicza się do wykreślenia z zakresu objętego regulacją rozporządzenia kwestii udzielania pomocy na rozwój instrumentów inżynierii finansowej. Drugi projekt stanowi szczegółowe uregulowanie tej właśnie materii. Potrzeba dokonania przedmiotowych zmian wynika z włączenia możliwości udzielania pomocy de minimis ze środków ww. działania przez instrumenty inżynierii finansowej na rzecz mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparcie na zasadach określonych rozporządzeniem będzie udzielane przez Agencję pod warunkiem, że Beneficjent podejmie zobowiązanie do przygotowania i przeprowadzenia, na warunkach określonych w regulaminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez PARP, procedury konkursowej, w ramach której wyłonione zostaną instrumenty inżynierii finansowej. Te z kolei pełnić będą w projekcie rolę pośredników finansowych pomiędzy Beneficjentem a mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami. Pomoc de minimis będzie udzielana w formie poręczenia lub pożyczki na poziomie działalności określonego funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego i przedsiębiorcy.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zachęcamy do zapoznania się z całością projektów rozporządzeń.

Czw., 9 Czrw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski