Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

JESSICA dla miast

JESSICA czyli Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas (Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich) ma na celu wsparcie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizację zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym przy zastosowaniu instrumentów finansowania o charakterze zwrotnym. Przedsięwzięcia wsparte przez inicjatywę JESSICA co do zasady powinny mieć charakter dochodowy. Przy wdrażaniu następuje zatem przebudowa świadomości dotyczącej korzyści płynących z finansowania zwrotnego umożliwiającego wielokrotne wykorzystanie ograniczonych zasobów.

W Polsce JESSICA jest wdrażana poprzez Regionalne Programy Operacyjne. Do zarządów województw należy decyzja o przystąpieniu do inicjatywy – i część województw decyzję taką podjęła. Brak jest jednak odpowiednich mechanizmów prawnych umożliwiających przejście do etapu realizacyjnego – obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenie pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych przewiduje udzielanie wsparcia dla obszarów miejskich w formie dotacji, a zatem instrumentu bezzwrotnego. Pociągnęło to za sobą konieczność opracowania projektu nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie z uwagami na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska w dn. 21 marca 2010 roku.

Czw., 24 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski