Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego (cz.2)

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego (cz.2) fotolia.pl

Kontynuujemy omawianie problematyki zawieszenia wykonywania transportu drogowego. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego oraz zwrócić do organu, który udzielił licencji wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości albo wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

Zawiadomienie ma charakter czynności jednostronnej przewoźnika drogowego. Organ jest jedynie informowany o tym, że przewoźnik zawiesił wykonywanie transportu drogowego. W zawiadomieniu podaje się:

  • okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,
  • liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego;

Początek biegu terminu zawieszania może ale nie musi odpowiadać terminowi zawiadomienia organu o zawieszeniu wykonywania transportu zbiorowego. Może to być termin wcześniejszy ale nie późniejszy od terminu zawiadomienia organu. Okres zawieszania może być określony poprzez wskazanie daty początkowej i końcowej okresu zawieszania, w dniach lub w miesiącach, musi on być jednak tak oznaczony by organ znał dzień zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

Postępowanie dotyczące przyjęcia zawiadomienia nie jest postępowaniem administracyjnym uregulowanym w KPA, niemniej jednak konieczna wydaje się możliwość zastosowania niektórych jego przepisów.

Przykład:

  1. Jeżeli organ na podstawie danych przesłanych przez przedsiębiorcę nie jest w stanie określić początkowego terminu zawieszania (w zawiadomieniu wpisano – zawieszam wykonywanie transportu drogowego na okres 4 miesięcy) powinien wezwać przewoźnika do doprecyzowania zawiadomienia.
  2. Przedsiębiorca zawiadomienie wraz z wypisami z licencji przesłał pocztą. Data nadania przesyłki wskazywała na dotrzymanie terminu 14-dniowego, przesyłka została jednak doręczona po tym terminie. Zasadne wydaje się zastosowanie przez analogię art. 57 §5 dotyczącego zachowania terminu do dokonania danej czynności.

O skutkach niedochowania przez przedsiębiorcę 14-terminu do zawiadomienia organu mowa będzie w kolejnym artykule.

Niedz., 13 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel