Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego (cz.1)

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego (cz.1) fotolia.pl

W kwietniu 2010 r. ustawodawca wprowadził możliwość zawieszenia wykonywania transportu drogowego. W praktyce stosowanie art. 14a ustawy o transporcie drogowym, regulującym instytucję zawieszenia może budzić wątpliwości interpretacyjne. Spróbujemy zatem podjąć się próby interpretacji.

Zgodnie z art. 14a Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zawieszenie w całości wykonywania transportu drogowego nie należy mylić z zawieszeniem działalności gospodarczej. Przewoźnikiem drogowym jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej może on wykonywać zarówno transport drogowy jak i inny rodzaj działalności gospodarczej. Stąd wymagania niektórych urzędów by łącznie z zawiadomieniem o zawieszeniu w całości wykonywania transportu drogowego przedsiębiorca przekładał dokument potwierdzający zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie ma podstawy prawnej. Brak przedłożenia takiego dokumentu nie będzie również przesądzał o braku skuteczności zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
Ustawodawca mówi, że okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, nie precyzując jednocześnie czy chodzi tu o wykorzystanie limitu 12 miesięcy jednorazowo czy wielokrotnie.

Przykład: Przewoźnik zgłosił zawieszenie wykonywania transportu drogowego na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu podjął działalność na okres jednego miesiąca, po czym ponownie zgłosił zawieszenie wykonywania transportu drogowego na kolejne 12 miesięcy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że analogiczny problem interpretacyjny występuje w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w ogóle. W komentarzu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej autorstwa Cezarego Kosikowskiego (komentarz dostępny w serwisie LexPolonica lub w wersji książkowej) autor wskazał, że cyt. „Ustawa o tym nie stanowi, lecz wydaje się, że zachowując normę dotyczącą czasu trwania zawieszenia nie dłużej niż 24 miesiące, można wielokrotnie zawieszać i wznawiać zawieszoną działalność gospodarczą. Ustawa nie nakazuje bowiem, aby z możliwości zawieszenia trzeba było korzystać jednorazowo lub przez okres pełnych 24 miesięcy. Oznacza to, że po wznowieniu działalności gospodarczej, chociażby na pewien czas, możliwe jest kolejne zawieszenie tej działalności, i to ponownie na okres do 24 miesięcy.”

Przenosząc powyższe rozważania na grunt ustawy o transporcie drogowym w mojej ocenie, z możliwości zawieszenia wykonywania transportu drogowego przewoźnik może korzystać wielokrotnie. Musi jednak wystąpić czasowe wznowienie działalności pomiędzy kolejnymi okresami zawieszenia wykonywania transportu. Wskazanym byłoby jednak doprecyzowanie przepisów w tym zakresie. Ustawodawca dopuszcza również zawieszenie wykonywania transportu drogowego w części.

Może pojawić się problem co w przypadku, jeżeli przewoźnik np. w lipcu zawiesił i zgłosił częściowe zawieszenie wykonywania transportu drogowego na okres 12 miesięcy wykonywania transportu w związku z zaprzestaniem wykonywania przewozów przez 5 pojazdów, z 20 posiadanych, po czym w grudniu złoży kolejne zgłoszenie o zawieszeniu wykonywania transportu w odniesieniu do kolejnych 5 pojazdów. W takim przypadku w mojej ocenie mamy do czynienia z jednym częściowym zawieszeniem, i okres zawieszenia w zakresie wszystkich pojazdów nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia zawieszenia wykonywania transportu dokonanego w lipcu.

Wt., 8 Mj. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel