Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Droga samorządowa na gruncie w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa?

Droga samorządowa na gruncie w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa? fotolia.pl

WSA w Kielcach: Konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały o zaliczeniu ulicy do kategorii dróg gminnych jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega.

W sprawie wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze w wyniku którego ustalił, że działka, na której zlokalizowana jest droga, którą gmina zaliczyła do kategorii dróg gminnych, stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym gminy. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który przyznał rację wojewodzie.

WSA w Kielcach wskazał, że czym innym jest umożliwienie użytkownikowi wieczystemu zabudowy i korzystania z przedmiotu użytkowania wieczystego (co ma już miejsce w sprawie), a czym innym jest prawo do podjęcia uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii drogi gminnej w trybie przepisów ustawy o drogach publicznych.

Sąd orzekający w sprawie wyraził pogląd, że jakkolwiek z porównania zakresu uprawnień właściciela i użytkownika wieczystego wynika, że są one zbieżne, jeśli chodzi o uprawnienie do władania, to jednak uprawnienie do władania użytkownika wieczystego jest ograniczone sposobem korzystania z rzeczy oraz czasem. Ponadto o ile treść prawa własności wyznaczają "jedynie" przepisy ustawy i zasady współżycia społecznego, o tyle dla treści wieczystego użytkowania istotne znaczenie ma umowa zawierana między właścicielem, a przyszłym użytkownikiem wieczystym.

Uchwała o zakwalifikowaniu konkretnej drogi jako drogi publicznej (gminnej) powinna być poprzedzona czynnościami zmierzającymi do przejęcia własności tej drogi. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz jednostki samorządu gminnego z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu ulicy do kategorii dróg gminnych.

Wyrok WSA w Kielcach z 21 marca 2024 r. sygn. I SA/Ke 88/24. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 12 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel