Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Walentynkowe obrady Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

Walentynkowe obrady Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST fotolia.pl

W Walentynki 14 lutego br. odbyło się pierwsze po zmianie rządu posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Z ramienia strony rządowej w obradach udział wzięli Waldemar Sługocki (sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii) i Przemysław Koperski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury).

Co opiniowano?

Pozytywną opinię Zespołu uzyskały projekty następujących aktów prawnych:

 1. rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości,
 2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy,
 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
 4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie granicy portu morskiego w Ustce.

Z powodu nieprzedstawienia ostatecznej wersji projektów Zespół odstąpił od opiniowania dwóch projektów autorstwa Ministerstwa Infrastruktury, tj.:

 1. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,
 2. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Wysokość opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie PTZ i sukces ZPP!

Pod obrady Zespołu poddany został również projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu.

O zmianach, które przewiduje projekt i uwagach zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich pisaliśmy tutaj 

Przedstawiciel ZPP przekonywał, że od 2011 r. (czyli od 13 lat) ww. stawki nie uległy zwiększeniu mimo występowania negatywnych zjawisk związanych ze wzrostem inflacji oraz kosztów świadczenia usług publicznych (w tym z organizacją i funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego). W dalszej argumentacji wskazano, że proponowane rozwiązanie polegające na tym, że koszt wydania zaświadczenia rośnie wraz z okresem jego ważności i jest zróżnicowany co do rodzajów przewozów – jest niewystarczające. Delegat ZPP zwrócił uwagę przedstawicielom Ministerstwa, że opłaty za wydawanie ww. dokumentów powinny zostać zwiększone i dostosowane do realiów związanych z kosztami organizacji PTZ przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad wynikających z upoważnienia ustawowego (tj. z art. 28a ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Argumenty Związku Powiatów Polskich przemówiły do resortu infrastruktury i w efekcie ma dojść do podwyższenia stawek opłat.

Ministerstwo zaproponowało następujące rozwiązania:

 • okres ważności zaświadczeń będzie wynosił od 1 do 5 lat oraz od 6 do 10 lat,
 • opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie PTZ będą wynosić:
  1. dla gminnych i metropolitalnych przewozów pasażerskich: 1 do 5 lat – 60 zł; 6 do 10 lat – 110 zł,
  2. dla powiatowych przewozów pasażerskich: 1 do 5 lat – 70 zł; 6 do 10 lat – 120 zł,
  3. dla powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich: 1 do 5 lat – 80 zł; 6 do 10 lat – 130 zł,
  4. dla wojewódzkich przewozów pasażerskich: 1 do 5 lat – 90 zł; 6 do 10 lat – 140 zł.

W rezultacie projekt uzyskał pozytywną opinię Zespołu.

O planowaniu przestrzennym w „sprawach różnych”

W punkcie dotyczącym „spraw różnych”, na wniosek strony samorządowej dyskutowano o zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. We wniosku strona samorządowa podkreśliła, że przeprowadzenie całej procedury ustawy do końca 2025 r. jest założeniem nierealnym. Ze względu na wpisanie ustawy jako kamienia milowego do KPO, bez rozmów z UE nie ma możliwości skutecznego zmodyfikowania kalendarza, który z tej ustawy wynika.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawili następujące informacje:

 • do 30 sierpnia 2026 r. 80% gmin powinno przygotować plany ogólne,
 • MRiT planuje realizację szkolenia dla planistów; zakłada się wyłonienie minimum 1700 planistów, aby przygotować gminy do realizacji planów ogólnych,
 • w kwestiach finansowych resort wskazał, że zaplanowane środki dla gmin, które podejmą się trudu wykonania planu ogólnego to 457,8 mln zł; środki na plany rewitalizacji to 94,1 mln zł; środki na przekształcenia planów miejscowych to 316,3 mln zł.

Przedstawiciele strony samorządowej wskazywali, że mają świadomość zmian w planowaniu przestrzennym. Zwrócono uwagę, że terminy na wprowadzenie planów ogólnych są nierealne. Strona samorządowa w ramach prac KWRiST negatywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podniesiono, że większość gmin w Polsce nie dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi – ogólnie rzecz biorąc nie ma tylu urbanistów, by „przerobić” założone zmiany w 2 lata.

Strona samorządowa stwierdziła również, że nikt z samorządów nie pytał, czy wyrobią się w terminach określonych w KPO. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że gminy będą musiały wyłożyć własne pieniądze, a potem będzie to zwracane w ramach refundacji.

Podsumowując przedstawiciele MRiT wskazali, że resortowi zależy na tym, by z puli środków nie przepadła żadna złotówka. Nie jest wykluczona próba wejścia w dialog z Ministerstwem Finansów, aby w kontekście złożoności działania wyjść gminom naprzeciw i spróbować prefinansować przygotowania planów ogólnych.

Pt., 16 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak