Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak budżetowo klasyfikować opłaty za zajęcie pasa drogowego? Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Jak budżetowo klasyfikować opłaty za zajęcie pasa drogowego? Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów fotolia.pl

Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę.

Ministerstwo podało w komunikacie, że jest to odpowiedź na wątpliwości samorządów. Ma to związek z wprowadzonymi zmianami do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczących:

  • dodania do paragrafu 091 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” objaśnień, zgodnie z którymi w paragrafie tym ujmuje się odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa,
  • wprowadzenia, paragrafu 062 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”.

Jak przypomniało ministerstwo, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.  Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. W art. 40d ust. 2 tej ustawy wskazano, iż opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie ustala organ podatkowy, a stosownie do art. 40 ust. 11 ustawy o drogach publicznych, właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Resort, w celu ustalenia jednolitej praktyki, zaleca, aby:

  • dochody z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego klasyfikować w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale właściwym dla zarządcy drogi, oraz w paragrafie 062 -„ Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”,
  • odsetki za nieterminową wpłatę opłat klasyfikować w paragrafie 092 – „Wpływy z pozostałych odsetek”.

Opracowano na podstawie komunikatu Ministerstwa Finansów.

Czw., 8 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński