Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ruch pojazdów wyklucza wyłączenie drogi z użytkowania

Ruch pojazdów wyklucza wyłączenie drogi z użytkowania fotolia.pl

Nieuprawnione jest pozbawienie kategorii drogi publicznej drogi, która nadal jest użytkowana jako droga – stwierdził Wojewoda Podlaski w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Organ nadzoru kontrolował uchwałę rady gminy w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej i stwierdził jej nieważność w całości. Z jakich powodów?

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że wskazana w uchwale droga nie utraciła swojej funkcji i nadal będzie odbywał się na niej ruchu pojazdów. Wskazano tam bowiem, iż: „w wyniku pozbawienia kategorii drogi publicznej nie ulegnie zmianie obsługa komunikacyjna nieruchomości do niej przyległych”.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Ustawodawca przewiduje możliwość pozbawienia drogi publicznej określonej kategorii, wskazując jednocześnie, że może to nastąpić wyłącznie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Zwraca się uwagę, że wyjątkiem od powyższej zasady jest wyłączenie drogi z użytkowania, które choć nie jest zdefiniowane ustawowo, rozumieć należy jako pozbawienie drogi jej zasadniczej funkcji przypisanej do jej kategorii.

Wyłączenie drogi z użytkowania dotyczy zatem sytuacji gdy droga staje się zbędna dla użytku publicznego i jest likwidowana, bądź zamknięta dla ruchu kołowego. W zakresie drogi określonej w kontrolowanej uchwale nie sposób stwierdzić, że zostanie ona wyłączona z użytkowania i pozbawiona swojej funkcji. Droga ta w dalszym ciągu będzie służyła za dojazd do działek sąsiednich, zatem będzie na niej odbywał się ruch pojazdów. Taka sytuacja wyklucza wyłączenie drogi z użytkowania.

W konsekwencji Wojewoda uznał, iż badana uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa (tj. art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych), poprzez wyłączenie z użytkowania drogi, która nie utraciła swojej funkcji.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 05.01.2024 r., znak: NK-II.4131.304.2023.AB

Źródło: puw.bip.gov.pl 

Śr., 10 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak