Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Tylko ostateczna decyzja o skierowaniu na badania lekarskie uprawnia do zatrzymania prawa jazdy

WSA: Tylko ostateczna decyzja o skierowaniu na badania lekarskie uprawnia do zatrzymania prawa jazdy fotolia.pl

W sytuacji, gdy decyzja o skierowaniu na badania lekarskie nie ma waloru ostateczności, to nie ma podstaw do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – zawyrokował niedawno WSA we Wrocławiu.

Kontrolując decyzję o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami, sąd badał relację pomiędzy art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o kierujących pojazdami (ukp) a istnieniem ostatecznej decyzji o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania przez niego pojazdami.

Art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) ukp a zawiązany charakter decyzji

WSA podniósł, że z ww. przepisu wynika, że decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy ma charakter związany. Okolicznością skutkującą wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest niepoddanie się badaniom lekarskim oraz nieprzedstawienie w wymaganym terminie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Postępowanie administracyjne i decyzja w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy mają bezpośredni związek – są konsekwencją decyzji o skierowaniu na badania lekarskie w celu stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Starosta musi sprawdzić prawomocność decyzji o skierowaniu do WOMP

Według sądu jedynym działaniem, który starosta musiał podjąć przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, było sprawdzenie, czy decyzja o skierowaniu na badania była ostateczna i czy kierowca zobowiązany do poddania się tym badaniom wykonał ten obowiązek, czy też nie.

W rozpoznawanej sprawie została wydana decyzja orzekająca o skierowaniu skarżącego na badania lekarskie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w celu ustalenia istnienia lub brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Kierowca na piśmie odniósł się do tej decyzji i wniósł o podanie podstawy prawnej tej decyzji, terminu badania i jego kosztorysu. Do tego pisma starosta nie odniósł się w żaden sposób, w szczególności nie rozważył i nie wyjaśnił, czy stanowiło ono odwołanie od decyzji o skierowaniu na badania lekarskie.

Decyzja z art. 102 ust. 1 pkt 3 lit. a) ukp ma charakter związany, ale to bezwzględne związanie ma miejsce wówczas, gdy istnieje ostateczna decyzja o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania przez niego pojazdami.

W sytuacji, gdy decyzja o skierowaniu na badania lekarskie nie ma waloru ostateczności, to nie ma podstaw do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

W wyniku wątpliwości, czy decyzja starosty o skierowaniu na badania była ostateczna, WSA uchylił decyzje organów obydwu instancji jako przedwczesne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 04.10.2023 r., sygn. akt III SA/Wr 227/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Pon., 30 Prn. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak