Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy gmina może współfinansować prace na drogach leśnych?

Czy gmina może współfinansować prace na drogach leśnych? fotolia.pl

Czy gmina może udzielić ze swojego budżetu dotacji celowej nadleśnictwu na realizację przedsięwzięcia publicznego mającego na celu polepszenie parametrów technicznych właściwych dla wywozowych dróg leśnych? Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi jest to niedopuszczalne, bowiem brak jest podstaw prawnych do sfinansowania przebudowy drogi leśnej będącej własnością i pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o lasach drogi leśne to drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 2 ustawy o lasach drogi leśne są lasem w rozumieniu tej ustawy, a na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Nie ulega zatem wątpliwości, że drogi leśne nie należą do kategorii dróg publicznych. Drogi leśne są bowiem – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku – do właściciela terenu. Finansowanie zadań należy zatem do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela terenu (art. 8 ust. 3 ustawy o drogach publicznych).

Oznacza to, że wykonywanie i finansowanie wszelkich prac na drogach leśnych to obowiązek zarządcy lasu, którym z mocy prawa jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Według RIO, zaprezentowanej oceny nie może zmienić okoliczność, że z przedmiotowej drogi leśnej korzystają mieszkańcy. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a obejmują one m. in. sprawy z zakresu dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Również nie jest dopuszczalne zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania robót na drodze leśnej, bowiem ustawodawca wyposażył gminy w kompetencje zawierania porozumień w sprawie przekazywania zarządzania drogami publicznymi oraz w sprawach finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetu JST (art. 216 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych). Jednakże uprawnienie to dotyczy jedynie dróg publicznych, do których – co wskazano powyżej – nie należą drogi leśne.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 31.07.2023 r., znak: WA 4120-37/2023-w

Źródło: www.bip.lodz.rio.gov.pl

Pt., 22 Wrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak