Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Regulamin poczekalni dworca a "bagaże bez opieki"

Regulamin poczekalni dworca a fot.pixabay

Czy uchwała rady gminy w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z poczekalni dworca może przewidywać, że pozostawione bez opieki bagaże lub inne przedmioty, mogące prowadzić do zakłócenia funkcjonowania poczekalni, zostaną usunięte oraz mogą być zutylizowane przez uprawnione podmioty, na koszt ich właścicieli lub użytkowników?

Wojewoda Zachodniopomorski uznał, że jest to niedopuszczalne, bowiem w takim wypadku rada wykracza poza zakres przekazanego upoważnienia do podjęcia uchwały.

Postanowienie o możliwości zutylizowania bagaży na koszt właścicieli należy – zdaniem organu nadzoru, potraktować jako podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego wyrażonego w ustawie o samorządzie gminnym. Rada gminy, działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, zobowiązana była bowiem do uregulowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Przepis dotyczący „utylizacji bagaży” nie odnosi się do zasad i trybu korzystania z dworca kolejowego, a dodatkowo kwestia postępowania z rzeczami znalezionymi została szczegółowo uregulowana w ustawie o rzeczach znalezionych. Ustawa ta określa obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego; postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru; postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 1 ustawy). Z treści tej ustawy wynika, że kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy (art. 7 ust. 1 ustawy).

W konsekwencji Wojewoda stwierdził nieważność ww. regulaminu w zakresie postanowień dotyczących „utylizacji bagaży na koszt ich właścicieli”.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.257.2023.KN Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Źródło: e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl 

Czw., 17 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak