Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany konstrukcyjne w pojazdach na podstawie nowego art. 66 ust. 4b Prawa o ruchu drogowym. TDT publikuje komunikat

Zmiany konstrukcyjne w pojazdach na podstawie nowego art. 66 ust. 4b Prawa o ruchu drogowym. TDT publikuje komunikat fotolia.pl

Transportowy Dozór Techniczny opublikował na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie potwierdzania zmian konstrukcyjnych w pojazdach na podstawie nowego ust. 4b w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Konieczność wydania komunikatu związana jest z wątpliwościami dotyczącymi zakresu stosowania przepisu zawartego w ww. przepisie, który dotyczy podmiotów potwierdzających spełnienie warunków lub wymagań technicznych w odniesieniu do pojazdów, w których zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

TDT wyjaśnił, że w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919) zawarto art. 72 pkt 4 lit. b, który dokonuje zmiany w obowiązującej ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zmiana ta polega na dodaniu ust. 4b w art. 66 o treści:

„4b. Potwierdzenia spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w odniesieniu do pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, dokonuje służba techniczna wyznaczona przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego albo Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.”.

TDT wskazuje, że celem prawidłowego odczytania tego przepisu należy odnieść się do aktu wykonawczego do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który został opublikowany zgodnie z delegacją wynikającą z art. 66 ust. 5 tej ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

W rozporządzeniu tym chodzi o zmiany konstrukcyjne wyszczególnione w § 9a – § 9j.

Według TDT służby techniczne (według poprzedniej nomenklatury „jednostki uprawnione”) posiadać muszą uprawnienia do wykonywania badań homologacyjnych w zakresie regulaminu ONZ nr 14, 16, 17 lub 80, w zależności od charakteru badań, które mają wykonywać w określonym przypadku ujętym w ww. przepisach.

Przypominamy, że temat nowego ust. 4b w art. 66 Prawa o ruchu drogowym został poruszony przez Związek Powiatów Polskich na lipcowym posiedzeniu Zespołu Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST (z relacją z posiedzenia można zapoznać się tutaj.

W związku z pytaniami ZPP przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnili, że dodany ust. 4b upoważnia służbę techniczną wyznaczoną przez Dyrektora TDT albo Dyrektora TDT do potwierdzenia spełnienia odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w odniesieniu do pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych.

Według resortu „procedura ta dotyczy zmian konstrukcyjnych w pojeździe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Należy przy tym podkreślić, że przepis ten odnosi się tylko do przypadków, dla których rozporządzenie to wymaga dokonania stosownych badań potwierdzających zgodność z określonymi przepisami międzynarodowymi, a zatem przypadków opisanych w § 9a, 9b, 9d, 9f, 9g, 9h oraz 9j”. 

Pełna treść komunikatu TDT dostępna jest pod adresem www.tdt.gov.pl.

Czw., 3 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak