Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kodeks wyborczy, kanały technologiczne - echa z prac Zespołu KWRiST

Kodeks wyborczy, kanały technologiczne - echa z prac Zespołu KWRiST fotolia.pl

25 listopada br. miało miejsce posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Zespół rozpoczął się od omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, który to projekt był też szczegółowo analizowany na Zespole Administracji, o czym pisaliśmy tutaj. Zespół odstąpił od opiniowania projektu z uwagi na fakt, że ten trafił do Sejmu bez uzyskania opinii KWRST, w związku z czym wydanie opinii stało się bezprzedmiotowe.

Kolejno pochylono się nad projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach za zajęcie pasa drogowego. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Zespołu.

Ostatnim omawianym projektem był projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, który to projekt nakłada karę finansową na kierownika podmiotu (burmistrza, wójta, prezydenta miasta, starostę), w przypadku gdy ten nie dostosuje poczty elektronicznej do najnowszych standardów lub też w wypadku, gdy nastąpi jakiś wyciek informacji. Niestety KPRM poinformował, że pojawiła się nowa wersja projektu, która w znacznej mierze modyfikuje powyższe zapisy, a która to nie trafiła wcześniej do Zespołu. W związku z czym Zespół odstąpił od opiniowania projektu, czekając na jego najnowszą wersję.

W sprawach różnych poruszono po raz wtóry, konieczność dostosowania przepisów postępowania administracyjnego do coraz częściej używanego w życiu codziennym podpisu biometrycznego.

Pt., 25 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek