Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Nie tylko właściciel ponosi koszty usunięcia pojazdu z drogi

Z wokandy. Nie tylko właściciel ponosi koszty usunięcia pojazdu z drogi fotolia.pl

WSA w Olsztynie orzekł, iż koszty związane z usunięciem pojazdu z drogi na podstawie art. 130 a u.p.r.d. mają być podzielone solidarnie na właściciela, użytkownika i kierującego w dniu dyspozycji, o ile tacy występują w sprawie.

Prezydent nałożył na troje obywateli decyzję ustanawiając solidarny obowiązek zapłaty ponad 11 tys. zł tytułem obciążenia kosztami wynikającymi z usunięcia z drogi, przechowywania i oszacowania pojazdu.

Organ uzasadniał, że Komenda Miejska Policji wydała dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi, który przechowywany był na parkingu strzeżonym. Wobec nieodebrania go w terminie 3 miesięcy od daty jego usunięcia, jednostka prowadząca parking powiadomiła Prezydenta. Włodarz miasta obciążył kosztami solidarnie trzy osoby, gdyż jedna z nich była właścicielem, kolejna użytkownikiem, a ostatnia kierującym w dniu wydania dyspozycji. Z uwagi na to, że pojazd nie został odebrany z parkingu strzeżonego, Prezydent wystąpił do Sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Gminy, co się ziściło.

SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta. Skarga na rozstrzygnięcie trafiła do WSA.

WSA na wstępie wskazał, że materialno-prawne przesłanki wydania decyzji w przedmiocie obciążenia właściciela pojazdu kosztami usunięcia jego z drogi, przechowywania na parkingu i oszacowania określa art. 130a u.p.r.d. Zgodnie z ust. 10h tego artykułu, koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu, decyzję taką wydaje się obligatoryjnie.

W myśl ust. 10i, jeśli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta zobowiązana jest solidarnie do pokrycia kosztów. Ust. 10h nakazuje natomiast pociągnąć do współodpowiedzialności za koszty spowodowane koniecznością usunięcia pojazdu z drogi osobę, w której władaniu znajdował się faktycznie pojazd w czasie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego usunięcie pojazdu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 listopada 2021 r.  II SA/Ol 15/21

Pt., 18 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka