Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o zerowej stawce za zajęcie pasa drogowego

WSA o zerowej stawce za zajęcie pasa drogowego fotolia.pl

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Zwolnienie od ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego jest nieuprawnione i niedopuszczalne. Pobieranie tej opłaty jest obligatoryjne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Z inicjatywy prokuratora rejonowego kontrolą sądową objęto uchwałę rady miasta w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest prezydent miasta.

Sąd stwierdził nieważność ww. uchwały m. in. w zakresie ujęcia w niej wyliczenia dot. zwolnienia od ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego podmiotów umieszczających w pasie drogowym reklam zawierających informacje o gminie, powiecie lub województwie, organizatorów uroczystości patriotyczno-religijnych bądź innych podmiotów promujących wartości kulturowe.

Zdaniem WSA, skoro zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy o drogach publicznych, to powinna być zgodna właśnie z tymi przepisami.

Sąd wskazał, że wyliczenie zawarte w art. 40 ust. 9 udp ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że rada gminy nie może brać pod uwagę przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego innych kryteriów, niż wymienione wprost w treści tej regulacji. Zatem przepis ten nie upoważnia rady miasta do wprowadzenia zapisów uchwały dotyczących zerowej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego, według kryterium treści reklamy umieszczonej w pasie drogowym, czy też kryterium innego rodzaju aktywności i uroczystości prowadzonej w obrębie pasa drogowego, preferowanych przez organ. Kryteria, które zawarła w uchwale rada miasta nie są znane ustawie o drogach publicznych. Nadto, uchwała w nadmierny sposób dążyła do uprzywilejowania różnorodnych przejawów działań gminy przewidując w jakim zakresie mogą być one związane z zajęciem pasów drogowych.

Ustalenie stawki opłaty na poziomie 0,00 zł byłoby zaniechaniem pobierania tej opłaty, co oznaczałoby zniesienie obowiązku nałożonego przez ustawę. Zatem wprowadzenie zerowej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowi istotne naruszenie art. 40 ust. 8 i ust. 9 upd. Jest to również niezgodne z zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP, w myśl której wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 28.07.2022 r., sygn. III SA/Gd 119/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOS

Pt., 16 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak