Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Opłata dodatkowa za transport gminny

Z wokandy. Opłata dodatkowa za transport gminny fotolia.pl

WSA w Warszawie orzekł, że organ stanowiący JST może określić sposób ustalania opłaty dodatkowej za bilet komunikacyjny, lecz wyłącznie w przypadkach wymienionych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przewozowe. Różnicowanie cen biletów jedynie ze względu na miejsce ich zakupu, jest naruszeniem zasady równości.

Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów. Podniósł, że ceny biletów jednorazowych nabytych bezpośrednio u kierowcy w autobusie są wyższe od cen biletów za przejazd na tych samych trasach, zakupionych w punktach dystrybucyjnych i kasach przewoźnika. Organ nadzorczy wskazał, że w obowiązującym prawie nie przewiduje się takiego uprawnienia dla rady gminy do ustalenia dodatkowej opłaty podnoszącej koszt świadczonej przez przewoźnika usługi.

Rada Gminy wniosła o oddalenie skargi argumentując, że wprowadzenie wyższych cen za zakup biletów bezpośrednio u kierowcy autobusu miało jedynie podkreślać ,,wyjątkowość’’ powyższej sytuacji, zaś absolutnie nie zmierzało do dyskryminacji części pasażerów, którzy chcieliby skorzystać akurat z takiej formy zakupu biletu.

WSA stwierdził, że zgodnie z art. 8 ustawy o cenach, Rada Gminy mogła ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy. Stosownie do ust. 1  pkt 1  art. 34a ustawy Prawo przewozowe organ stanowiący JST mógł określić sposób ustalania opłaty dodatkowej, lecz wyłącznie w przypadkach wymienionych w danym przepisie, tj. w razie:

  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu;
  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
  3. niezapłacenia należności za zebrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie;
  4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu - mając na uwadze zróżnicowanie wysokości opłat dodatkowych w zależności od strat poniesionych przez przewoźnika i powodu nałożenia kary dodatkowej.

Tymczasem, z analizy kwestionowanej uchwały wynika, że cena biletu jednorazowego, jest zróżnicowana w zależności od miejsca jego nabycia. Zdaniem Sądu, taki zabieg legislacyjny obciąża obywateli korzystających z przejazdu środkami komunikacji miejskiej na tych samych trasach, dodatkowymi opłatami, a tym samym różnicuje sytuację osób korzystających z transportu miejskiego tylko ze względu na miejsce zakupu biletów. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. V SA/Wa 380/17

Pt., 9 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka