Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Opłata za postój pojazdu wynika z mocy prawa

Z wokandy. Opłata za postój pojazdu wynika z mocy prawa fotolia.pl

WSA w Gliwicach: Obowiązek uiszczenia zarówno opłaty za postój pojazdu samochodowego na drodze publicznej w wyznaczonym miejscu w strefie płatnego parkowania, jak i opłaty dodatkowej jest obowiązkiem wynikającym z mocy samego prawa. Obowiązek taki powinien być zatem wykonany niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z wystąpieniem którego ustawa wiąże jego powstanie. W tym zakresie nie jest przewidziane konkretyzowanie obowiązku w drodze indywidualnego aktu administracyjnego (tj. wydawania decyzji administracyjnej).

Skarżący kwestionował prowadzenie przez prezydenta miasta egzekucji z tytułu nieuiszczonych opłat za postój pojazdu w wyznaczonych miejscach na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Podnosił on brak istnienia obowiązku uiszczania takiej opłaty.

W toku sprawy bezspornie ustalono, że skarżący parkował pojazd w prawidłowo wyznaczonych miejscach na terenie ww. strefy.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o drogach publicznych (udp), korzystający z tych dróg są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Stosownie do art. 13b ust. 3 udp strefę tę ustala rada gminy, co w omawianej sprawie zostało dokonane odpowiednimi uchwałami dotyczącymi ustalenia strefy płatnego parkowania. Omawianą opłatę pobiera się za postój pojazdów w strefie, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Z kolei art. 13f ust. 1 udp stanowi, że za nieuiszczenie omawianej opłaty pobiera się opłatę dodatkową.

Zatem – jak orzekł WSA – obowiązek uiszczenia opłat za postój pojazdu jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa. Organy uprawnione do poboru tych opłat nie przeprowadzają odrębnego postępowania administracyjnego ani nie podejmują czynności wyjaśniających, które poprzedzałyby rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty. Osoba korzystająca z drogi publicznej ma możliwość dochodzenia swoich racji dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego (tj. na etapie ściągania przez organ nieuiszczonych opłat) poprzez złożenie odpowiedniego zarzutu w sprawie prowadzenia tej egzekucji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21.06.2022 r., sygn. I SA/Gl 310/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Pt., 5 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak