Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA o rygorze natychmiastowej wykonalności dla decyzji na realizację inwestycji drogowej

NSA o rygorze natychmiastowej wykonalności dla decyzji na realizację inwestycji drogowej fotolia.pl

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie transportu drogowego, jak i planowane terminy realizacji inwestycji, czy też finansowanie inwestycji z funduszy europejskich uzasadniają nadanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W omawianej sprawie skarżący kwestionował postanowienie dotyczące nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji starosty o zezwoleniu zarządowi powiatu na realizację inwestycji drogowej.

NSA przypomniał, że zgodnie z art. 17 ust. 1 specustawy drogowej wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest obligatoryjne, gdy właściwy zarządca drogi złoży wniosek uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Jednakże powołany przepis nie określa rodzaju i natężenia tego interesu. Ocena, czy w danej sprawie zachodzi uzasadniony przypadek w rozumieniu art. 17 ust. 1 specustawy drogowej, pozostawiona została organowi rozpoznającemu sprawę. Ustawa nie przewiduje żadnych szczegółowych kryteriów dla takiej oceny.

Inwestor wskazał, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności związane jest z ważnym interesem społecznym, tj. poprawą bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawą dostępności mieszkańców do terenów upraw rolnych. Nadto, za ważnym interesem gospodarczym, związanym z realizacją inwestycji, przemawia jej wykonanie w ramach wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją. W przedmiotowej sprawie rygor natychmiastowej wykonalności dodatkowo ma umożliwić rozpoczęcie robót w terminie zapewniającym właściwe rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.06.2022 r., sygn. II OSK 699/22, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 22 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak