Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ogłoszenie I konkursu Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Ogłoszenie I konkursu Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” fotolia.pl

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił I konkurs w ramach Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. Rządowy Program Strategiczny Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” to strategiczny program, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe Programu to:

  1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
  2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
  3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Program obejmuje trzy obszary badawcze:

  • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
  • woda w mieście,
  • żegluga śródlądowa.

Na wsparcie projektów w pierwszym konkursie przeznaczono budżet w wysokości 200 mln zł. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów niebędących jednostką naukową ani przedsiębiorcą, posiadających zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów z czego co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków będzie trwał od 18  lipca do 31 października 2022 r. (do godziny 16:00). Więcej informacji o Programie znajduje się tutaj.

Źródło: NCBiR

Czw., 23 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś