Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i wyposażenia pojazdów

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i wyposażenia pojazdów fotolia.pl

Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Konieczność wprowadzenia nowych warunków technicznych wynika z dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, oraz z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1916.

Zmiany dotyczą m.in.:

 • dodania nowych definicji pojazdu bezemisyjnego oraz bezemisyjnego pojazdu ciężkiego;
 • zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym o dodatkową masę wynoszącą maksymalnie 1 tonę;
 • zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych o dodatkową masę wynoszącą maksymalnie 2 tony;
 • ujednolicenia wymagań obowiązujących na poziomie Unii Europejskiej w procedurze homologacji typu UE, oraz ONZ m.in. pojazdów silnikowych w odniesieniu do montowania ich opon, wprowadzenie wymagań w zakresie tylnego wychylenia pojazdu.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia wykreślono odesłanie do wymagań zawartych w uchylonej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE i wprowadzono odesłanie do wymagań obowiązujących w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/858. Tym samym:

 • doprecyzowano wymagania dla różnych przypadków przebudowy pojazdu określonej kategorii homologacyjnej;
 • wskazano Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako podmiot upoważniony do przeprowadzania stosownych badań dotyczących wytrzymałości siedzeń i ich mocowania oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa;
 • uniemożliwiono stosowanie praktyk omijających dotychczasowe przepisy regulujące kwestię montażu dodatkowych siedzeń w pojazdach samochodowych;
 • rozszerzono przypadki limitu dopuszczalnego nacisku o m.in. limit 27 ton dla grupy osi składającej się z trzech osi pojazdów silnikowych, w której co najmniej dwie osie składowe są osiami napędowymi, przy odległości między osiami składowymi większej niż 1.30 i nie większej niż 1,80;
 • wprowadzono wymaganie w zakresie wyposażenia motoroweru, ma zawierać prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz licznik przebiegu pojazdu (do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2016 r.);
 • dopuszczono wyposażenie ciągnika rolniczego w symetryczne światła mijania.

Co więcej, w projekcie nowelizacji rozporządzenia:

 • wprowadzono przepis, który przedłuża możliwość użytkowania do 31 grudnia 2024 r. zespołów pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do 31 grudnia 2023 r.;
 • doprecyzowano przepis zezwalający na zastąpienie badania wykonanego przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora TDT oświadczeniem producenta pojazdu, lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającym konstrukcyjne do tego przeznaczenie;
 • dokonano zmiany przepisu dotyczącego opon oznakowanych jako śniegowe. W projektowanym przepisie doprecyzowano oznaczenie opon śniegowych - symbol „alpejski” (płatek śniegu na tle trzech szczytów górskich);
 • wprowadzono wymóg w autobusie miejskim oznakowania specjalnego miejsca siedzącego dla pasażera z ograniczeniami mobilności innego niż użytkownik wózka inwalidzkiego;
 • doprecyzowano wymagania dla przestrzeni przeznaczonej dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, zgodnie z którymi w przestrzeni mogą być umieszczone siedzenia składane, o ile zachowane będą warunki określone w pkt 15 lit. a i b.

Projekt dostępny jest tutaj.

Czw., 7 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Krystian Piecychna