Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lokalizacja zjazdu: bezpieczeństwo ruchu, ale nie tylko

Lokalizacja zjazdu: bezpieczeństwo ruchu, ale nie tylko fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzje organów I i II instancji w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej. Przy okazji wskazał najważniejsze elementy, jakie należy uwzględnić przy wydawaniu tego typu uznaniowej decyzji.

Jak zauważył WSA, organ administracyjny korzystając jednak z przyznanej mu uznaniowości w rozstrzyganiu sprawy obowiązany jest wnikliwie wyważyć interes społeczny z interesem indywidualnym strony – wnioskodawcy, kierując się przy tym naczelną zasadą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ocenie Sądu organ rozpatrujący wniosek o lokalizację zjazdu z drogi publicznej musi skrupulatnie przeanalizować w postępowaniu, czy i w jakim stopniu inwestycja ta będzie rzutować na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a następnie w sposób wyczerpujący to uzasadnić. W szczególności orzekające w sprawie organy powinny w sposób jasny i zrozumiały dla strony wyjaśnić, jakie uwarunkowania związane zwłaszcza z bezpieczeństwem ruchu na drodze czy wymaganiami dotyczącymi ruchu pieszych spowodowały takie a nie inne rozstrzygnięcie organu – podkreślił WSA.

Przy czym Sąd na tym nie poprzestał. Podkreślił bowiem zdecydowanie – co było bardzo istotne w sprawie, w której WSA orzekał – że w orzecznictwie pojawiła się także przesłanka istnienia ewentualnej innej możliwości dojazdu do nieruchomości (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2020 r., I OSK 2936/19).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2021 r., III SA/Kr 713/21

Źródło: CBOSA

Pt., 3 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel