Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o wydanie i udrożnienie drogi oraz wymierzenie kary za zajęcie pasa – wnioskodawca nie będzie stroną

Wniosek o wydanie i udrożnienie drogi oraz wymierzenie kary za zajęcie pasa – wnioskodawca nie będzie stroną fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który analizował prawidłowość umorzenia postępowania prowadzonego z wniosku Skarżącego, który zwrócił się między innymi o wszczęcie postępowania w sprawie nakazania wydania i udrożnienia drogi gminnej oraz wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Na jakie aspekty zwrócił uwagę Sąd w uzasadnieniu?

Sąd na wstępie przyznał rację organom, według których Skarżącemu (wnioskodawcy) nie przysługiwał przymiot strony w wyżej wskazanych postępowaniach. Zdaniem Sądu brzmienie art. 28 k.p.a. w zestawieniu z treścią art. 36 i art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych prowadzi do wniosku, że stroną postępowań prowadzonych na podstawie przywołanych przepisów może być jedynie podmiot objęty zakresem zastosowania tych norm materialnoprawnych, tj. podmiot, którego sytuacja prawna ulega konkretyzacji decyzją administracyjną, wydawaną na podstawie art. 36 i art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p. Według WSA skoro adresatem decyzji wydawanej na podstawie art. 36 u.d.p. może być wyłącznie ten, kto faktycznie dokonał nielegalnego zajęcia pasa drogowego lub zajęcia niezgodnego z warunkami zezwolenia (albo niezgodnego z warunkami umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c u.d.p.), zaś adresatem decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p. – wyłącznie osoba zajmująca pas drogowy bez stosownego zezwolenia lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c u.d.p., to Skarżący – jako podmiot trzeci, nie ma interesu prawnego w żądaniu wszczęcia obu tych postępowań względem podmiotu, któremu owe naruszenia zarzuca.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 maja 2021 r., II SA/Bk 273/21

Źródło: CBOSA

Pt., 25 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel