Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe uprawnienia nie modyfikują dotychczasowych

Nowe uprawnienia nie modyfikują dotychczasowych fotolia.pl

Starosta nie mógł z uwagi na zaświadczenie lekarskie, które dotyczyło badań lekarskich w zakresie nabycia nowych uprawnień do kierowania innym rodzajem pojazdu zmieniać wcześniejszych decyzji w tym zakresie. Tylko w przypadku nowo nabytych uprawnień data kolejnego badania mogła ograniczyć okres ich ważności. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 6 maja 2021 r.

W sprawie strona zwróciła się o wydanie prawa jazdy kat. B+E. Starosta podjął decyzję o wydaniu prawa, ważnego do 2035 r. Decyzja została wydana w związku z podwyższeniem kwalifikacji do kierowania pojazdami. Strona odebrała prawo jazdy i nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wniesienia odwołania. Następnie strona przesłała "wezwanie do sprostowania dokumentu" oraz o przywrócenie terminu do odwołania. W związku z ww. wnioskami starosta wydał postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do odwołania od jego decyzji oraz postanowienie o odmowie sprostowania wydanego dokumentu prawa jazdy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżone postanowienie i umorzyło postępowanie pierwszej instancji dotyczące postanowienia o odmowie sprostowania wydanego dokumentu prawa jazdy. Postanowieniem organ ten odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty.

Strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność starosty, polegającą na wydaniu nowego dokumentu prawa jazdy niezgodnie ze złożonym wnioskiem.

Sąd ocenił, że kwestionowana przez skarżącego czynność wpisania daty ważności kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B prawa jazdy nie stanowi elementu rozstrzygnięcia zawartego w wydanej, zgodnie z jego wnioskiem decyzji administracyjnej (nadającej uprawnienia kategorii BE i T), lecz stanowi wyłącznie czynność materialno-techniczną dotyczącą wpisu do prawa jazdy daty ważności uprawnień kategorii prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1 i B. Wpis dotyczący kwestionowanego terminu ważności nie jest elementem decyzji administracyjnej.

Sąd wskazał, że przyznanie nowego uprawnienia wygenerowało po stronie starosty obowiązek wymiany posiadanego przez skarżącego dokumentu prawa jazdy. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami taka wymiana dokumentu prawa jazdy dokonywana jest poprzez wydanie nowego dokumentu prawa jazdy. W zakresie, w jakim nie dotyczy to przyznania nowych uprawnień kategorii, tj. w niniejszej sprawie kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B, dokonana w tym trybie wymiana prawa jazdy nie wpływa na zakres posiadanych uprawnień i obowiązków wnioskodawcy. Przed złożeniem wniosku w poprzednim dokumencie prawa jazdy skarżącego uwidocznione było bowiem posiadanie przez skarżącego uprawnień kategorii A i B, bezterminowo.

Wyrok WSA w Kielcach z 8 maja 2021 r. sygn. I SA/Ke 158/21. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA 

Pt., 4 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel