Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zbieg przekroczenia prędkości i trzeciego wykroczenia

Zbieg przekroczenia prędkości i trzeciego wykroczenia fotolia.pl

Do powiatu wpłynęło zawiadomienie o przekroczeniu prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym i została wydana decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy i jest już prawomocna. W międzyczasie (po otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu a przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy) wpłynął wniosek z policji o cofnięciu kierującemu uprawnień z uwagi na popełnienie w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Czy wydając decyzję o cofnięciu uprawień należy zamieścić w niej informację dotyczącą decyzji o zatrzymaniu? Czy decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy będzie nadal ważna? Kiedy można wydać profil kandydata na kierowcę, czy po decyzji o cofnięciu, czy po okresie zatrzymania prawa jazdy?

Odpowiedź:

Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami nie wpływa na ważność wcześniej wydanej i prawomocnej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. W obu przypadkach decyzje wydawane są na różnych podstawach prawnych, cel obu postępowań oraz konsekwencje dla kierującego są różne. Ustawodawca nie wprowadził regulacji wskazującej na konieczność uchylania prawomocnej decyzji dotyczącej zatrzymania prawa jazdy w przypadku wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, chociaż ta druga wydaje się być decyzją dalej idącą. W mojej ocenie nie ma również podstaw do zastosowania przepisów ogólnych z Kodeksu postępowania administracyjnego o uchyleniu albo wygaśnięciu decyzji. W szczególności nie można przyjąć, że decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy stała się bezprzedmiotowa.

W orzecznictwie podkreśla się, że zatrzymanie prawa jazdy z powodu przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym ma charakter przede wszystkim prewencyjny, ma zniechęcać kierującego do takich zachowań w przyszłości. W uchwale NSA z 1 lipca 2019 r. I OPS 3/18 wskazano, że realizacji celu prewencyjnego służy art. 102 ust. 1da, zgodnie z którym starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 21 dni od powzięcia informacji o fakcie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym. O prewencyjno-ochronnym charakterze zatrzymania prawa jazdy świadczy również nadanie przez starostę rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 102 ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami). Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu przekroczenia prędkości o 50 km/h w ternie zabudowanym ma również w sobie pewien element represji  - kierujący w okresie zatrzymania nie może kierować pojazdami silnikowymi.

W konsekwencji powyższego w mojej ocenie profil będzie można wydać dopiero po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami nie może być szkolona osoba w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji.

Odnośnie zamieszczenia w decyzji o cofnięciu uprawnień informacji dotyczącej wydania uprzednio decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Nie ma przesłanek aby taka informacja była zawarta w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej. Nie widzę natomiast przeszkód aby w uzasadnieniu decyzji, w części „uzasadnienie faktyczne” znalazła się wzmianka o uprzednio wydanej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami będzie miało ten skutek, że po upływie okresu zatrzymania prawa jazdy organ nie będzie mógł zwrócić dokumentu prawa jazdy kierującemu.

Sob., 8 Mj. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel