Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plan miejscowy a budowa drogi na gruncie rolnym III klasy

Plan miejscowy a budowa drogi na gruncie rolnym III klasy fotolia.pl

Rada Gminy podjęła uchwałę w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednym z jej celów było poszerzenie istniejącej drogi do parametrów drogi publicznej. Wymagało to jednak zmiany przeznaczenia gruntów III klasy. Sprawie przyjrzał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Jak można się domyślić, Sąd od razu wskazał, że brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych kl. III (a tak było w omawianej sprawie) ma przesądzające znaczenie dla legalności całego miejscowego planu. WSA podjął próbę przeanalizowania spełnienia przesłanek z art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, według którego to przepisu nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie cztery warunki. Już jednak analiza pierwszego warunku, polegającego na tym, że co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, dała wynik negatywny.

Sąd przy okazji podkreślił zdecydowanie, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż dopuszczenie przeznaczenia gruntów rolnych pod infrastrukturę techniczną jest równoznaczne z przeznaczeniem tych gruntów na inny cel (por. wyrok. NSA z 28 lutego 2017 r., sygn. akt II OSK 1554/15 i z 23 listopada 2018 r., sygn. akt II OSK 2909/16, publ. w CBOSA).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 marca 2021 r., II SA/Ol 23/21

Źródło: CBOSA

Pt., 2 Kw. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel