Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o uprawnieniu do zaskarżenia uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg

WSA o uprawnieniu do zaskarżenia uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wypowiedział się na temat rozumienia interesu prawnego lub uprawnienia (z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym oraz odpowiednich przepisów pozostałych ustaw samorządowych), legitymującego do zaskarżenia uchwały w sprawie z zakresu administracji publicznej. Co dokładnie orzekł Sąd?

Po pierwsze Sąd wskazał, że nie budzi wątpliwości zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie to, że uchwała organu gminy w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej, wydana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o drogach publicznych jest aktem prawa miejscowego.

Idąc dalej wskazał, że w omawianej sprawie Skarżące nie wykazały posiadania legitymacji do zaskarżenia przedmiotowego uchwały o ustaleniu przebiegu istniejącej drogi gminnej. Skarżące powoływały się na przepis prawa materialnego, z którego wywodziły ów interes prawny, tj. art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie którego wystąpiły o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które to wchodzą w skład drogi. Jednakże, w ocenie Sądu, nie sposób uznać, by zaskarżona uchwała tak rozumiany interes naruszyła. WSA podkreślił, że szczególną cechą „naruszenia interesu prawnego” w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. jest bezpośredniość związku pomiędzy sytuacją danego podmiotu a normą prawa materialnego, z którego wywodzi on swój interes prawny. W przedmiotowej sprawie w żaden sposób nie można było według Sądu owej bezpośredniości stwierdzić. Droga zaliczona została do dróg publicznych gminną uchwałą z grudnia 2000 roku, a uchwała w sprawie ustalenia samego przebiegu drogi gminnej była jedynie konsekwencją zaliczenia danej drogi do kategorii dróg publicznych – zaznaczył WSA. Podkreślił też, że uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych nie została zaskarżona; z kolei sama skarga nie zawierała żadnych zarzutów co do ustalenia samego przebiegu drogi.

Według Sądu nie sposób przyjąć, że zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych w roku 2000, jak również ustalenie przebiegu tej drogi w roku 2011 (a w rzeczywistości już wcześniej, bowiem w taki sam sposób ustalono jej przebieg uchwałą z września 2006 r.) naruszyło interes prawny Skarżących w sytuacji, gdy wniosek o zwrot nieruchomości leżących w granicach tej drogi złożyły one dopiero w 2020 roku. Uchwała podjęta w 2011 r. nie mogła naruszyć interesu prawnego Skarżących, które 9 lat po podjęciu zaskarżonej uchwały i 20 lat po podjęciu uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych złożyły wniosek o zwrot nieruchomości leżących w granicach tej drogi – orzekł Sąd.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 marca 2021 r., III SA/Łd 967/20

Źródło: CBOSA

Pt., 2 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel