Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Znaki i sygnały: nowelizacja związana z tzw. ustawą naciskową

Znaki i sygnały: nowelizacja związana z tzw. ustawą naciskową fotolia.pl

Minister Infrastruktury skierował do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego dwa projekty rozporządzeń, tj. projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zmiany związane są z wchodzącą w życie 13 marca 2021 r. nowelizacją ustawy o drogach publicznych, czyli tzw. ustawą naciskową.

Znaki i sygnały

Jak wskazują projektodawcy, zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują modyfikację brzmienia przepisów w zakresie znaczenia znaku B-19 ,,zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto zauważają, że projektowana regulacja przewiduje usunięcie dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h.

Autorzy projektu podkreślają, że w rezultacie wprowadzanych zmian znak B-19 ma mieć zastosowanie także do oznaczenia granic strefy, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Równocześnie sygnalizują, iż regulacja zastępuje pojęcie „osi wielokrotnej” pojęciem „grupa osi”, dla zachowania spójności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Sygnalizacja ze strony autorów dotyczy także dodania nowego ust. 7 w § 20, zawierającego wyłączenia (wskazane w ustawie z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw) określonych użytkowników drogi spod zakazu wyrażonego znakiem B-19. Katalog został też uzupełniony o pojazdy wskazane w art. 64e ust. 1 pkt 3a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (pojazdy dostarczające do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), z uwagi na potrzebę zapewnienia sprawnego przemieszczania się tych pojazdów podczas realizacji działań w ramach zwalczania epidemii COVID-19 – informują projektodawcy.

Warunki techniczne

Tutaj autorzy projektu zwracają uwagę m.in. na modyfikację brzmienia przepisów w zakresie warunków umieszczania znaku B-19 ,,zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto zaznaczają, że projektowana regulacja przewiduje usunięcie dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h.

Jak informują projektodawcy, w rezultacie wprowadzanych zmian tytuł pkt 3.2.20 otrzymał brzmienie: „3.2.20. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż ... t”. Zgodnie z projektowaną regulacją znak B-19 będzie umieszczany na drodze oraz na granicach obszaru tworzącego strefę, o której mowa w przepisach art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, a także na drogowych przejściach granicznych – tym samym zostanie wyeliminowana możliwość umieszczania tego znaku na drogach publicznych w innych przypadkach.

Trzeba pamiętać również o tym, że znaki E-15e, E-15f, E-15g, E-15h umieszczone na drogach publicznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą mogły pozostać w organizacji ruchu do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej wymianę tych znaków (co wynika z art. 20 ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw). W takim przypadku znaki te będą wskazywały wyłącznie numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Z projektami można się zapoznać tutaj.

Czw., 21 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel