Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania lub bezpośredniego zawarcia umowy musi być opublikowane (a nie skierowane do publikacji) z odpowiednim wyprzedzeniem

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania lub bezpośredniego zawarcia umowy musi być opublikowane (a nie skierowane do publikacji) z odpowiednim wyprzedzeniem fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który uchylił czynność publikacji przez organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy. Co dokładnie orzekł WSA? 

Jak przypomniał Sąd, w zakresie obowiązku publikacyjnego ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w art. 23 ust. 1 stanowi, że organizator publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3, w terminie nie krótszym niż jeden rok (ten termin miał zastosowanie w sprawie) albo sześć miesięcy. Równocześnie – jak wskazał Sąd – według art. 23 ust. 4 pkt 4 ustawy ogłoszenie zawiera m.in. przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

WSA stwierdził, że organizator nie ma zatem możliwości całkowicie dowolnego kształtowania terminu ogłoszenia o wyborze sposobu zawarcia umowy. Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 warunkiem skorzystania z wyboru trybu zawarcia umowy jest prawidłowe dokonanie uprzedniego ogłoszenia o zamiarze takiego wyboru, ze wskazaniem przewidywanego trybu. Ponadto Wojewódzki Sąd zwrócił uwagę na art. 7 ust. 2 rozporządzenia, który przewiduje, że właściwy organ podejmuje niezbędne środki, aby najpóźniej rok przez rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przez bezpośrednim przyznaniem zamówienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacje dotyczące organu, przewidywanego trybu udzielenia zamówienia, usług i obszaru nim objętych.

W ocenie Sądu, na niezachowanie ww. terminu wskazywało zaskarżone ogłoszenie informacyjne dotyczące przedmiotowego zamówienia, które zostało zamieszczone przez organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w tym samym dniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. WSA stwierdził, że czynność ta zawierała oznaczenie planowanej daty zawarcia umowy na zbyt wczesny dzień (z perspektywy wymaganego okresu wyprzedzenia), co prowadziło do ustalenia, że ogłoszenie opublikowane zostało z niedochowaniem terminu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wbrew twierdzeniom organizatora, spełnienie warunku zamieszczenia ogłoszenia należy odnosić do daty publikacji ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, a nie skierowania ogłoszenia do organu wydającego Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – orzekł Sąd. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2020 r., II SA/Bd 963/19

Źródło: CBOSA

Pt., 10 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel