Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Senackie zmiany w art. 130a Prawa o ruchu drogowym

Senackie zmiany w art. 130a Prawa o ruchu drogowym fotolia.pl

10 lipca 2019 roku odbyło się w Senacie wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, którego przedmiotem był projekt inicjatywy ustawodawczej wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (K 6/17).

Przypomnijmy, TK orzekł wtedy, że art. 130a ust. 5c ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto Trybunał na podstawie tego samego wzorca kontroli konstytucyjności uznał – co w związku z powyższym zrozumiałe – że art. 130a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest niezgodny z Konstytucją. Wyrok został ogłoszony 12 grudnia 2018 r., natomiast będzie miał moc obowiązującą po upływie dziewięciu miesięcy od tej daty.

Propozycja Senatu

Propozycja senacka (druk senacki 1189, cały proces legislacyjny dostępny jest tutaj) sprowadza się do tego, że możliwość odebrania pojazdu nie będzie uzależniona od dokonania opłaty. Natomiast termin na jej dokonanie to 7 dni od dnia wydania pojazdu; po tym czasie opłata – wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych – podlegać ma egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Przedstawiciel ZPP podnosił w tym kontekście szereg problemów związanych z proponowaną realizacją wyroku, na czele z kosztami osobowymi (prowadzenie postępowań) oraz brakiem pokrycia kosztów odholowania oraz parkowania (ryzyko nieskutecznej egzekucji). Warto równocześnie zauważyć, że sam OSR do projektu wskazuje, iż dotychczasowe rozwiązanie (uiszczenie opłaty warunkiem wydania pojazdu) funkcjonuje w innych państwach. W trakcie posiedzenia Komisji można było także spostrzec, iż senatorowie nie do końca podzielają pogląd wyrażony przez Trybunał. Stąd też zobaczymy, jaki kształt ostatecznie przyjmie wykonanie wyroku.

Sugestie poprawek

Przedstawiciele Gdańska zaproponowali, aby przy odbiorze pojazdu z parkingu był wydawany dokument „Potwierdzenie odbioru pojazdu”, w którym ustalona byłaby wysokość opłaty – i który byłby podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego. Pomysł ten będzie analizowany na dalszym etapie prac – ze względu na zasadę dyskontynuacji oraz termin wejścia w życie wyroku. Warto bowiem pamiętać, że to inicjatywa ustawodawcza Senatu – czyli droga do uczynienia z niej ustawy wiedzie przez Sejm.

Wnioskom racjonalizatorskim nie było końca…

Skoro rozpoczęła się dyskusja na temat art. 130a, to propozycjom nie było końca. Senatorowie proponowali między innymi obniżenie stawek za odholowanie i parkowanie czy konieczność wprowadzenia limitu odległości parkingu od miejsca, z którego usuwany jest pojazd. Tego typu propozycje mają jednak nie być brane pod uwagę – ze względu na ich wykraczający charakter w stosunku do omawianego przedłożenia.

Pt., 12 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel