Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrolowanie stacji kontroli pojazdów (cz. 3)

Kontrolowanie stacji kontroli pojazdów (cz. 3) fotolia.pl

Łączny czas trwania kontroli

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:   zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:   zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:   zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

Ustawa mówi o czasie trwania wszystkich kontroli organu a nie organów kontroli. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może skutecznie bronić się przed kontrolą powołując się na fakt, że inne organy kontroli wyczerpały wyżej wskazany limit dni (tak przykładowo Wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 09.03.2010 r. VI SA/Wa 1834/09 źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych „zarówno wykładnia językowa przepisu art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i potrzeby wynikające z realizacji zadań administracji gospodarczej decydują o tym, że limit czasowy, określony w tym przepisie, odnosi się do postępowań kontrolnych prowadzonych przez jeden organ kontroli. Oznacza to, że dopuszczalne ramy czasowe kontroli oblicza się oddzielnie dla każdego organu kontroli, a nie oddzielnie dla każdego przedsiębiorcy. Niewątpliwie bowiem uznać należy, iż funkcja ochronna komentowanej regulacji każe przyjąć, że chodzi o łączny czas wszystkich kontroli prowadzonych przez jeden organ, nie zaś czas trwania jednej kontroli”)

Rok kalendarzowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warto zaznaczyć, że ustawa prawo o ruchu drogowym w art. 83b ust. 2 pkt 1 nakazuje przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów przynajmniej raz w roku, nie ma tutaj mowy o roku kalendarzowym. Ponadto prawo o ruchu drogowym mówi o kontroli stacji kontroli pojazdów a nie o kontroli przedsiębiorcy prowadzącego stancję kontroli pojazdów.
Przykład: Mikroprzedsiębiorca prowadzi trzy stacje kontroli pojazdów na terenie tego samego powiatu. Organ kontroli ma łącznie 12 dni w roku na przeprowadzenie kontroli we wszystkich trzech stacjach kontroli prowadzonych przez tego przedsiębiorcę.

Wt., 5 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel