Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program "Niematerialne – przekaż dalej"

Program fotolia.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi nabór do Programu dotacyjnego „Niematerialne – przekaż dalej” w 2024 roku. Głównym celem programu „Niematerialne – przekaż dalej” jest wspieranie projektów służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego,
  • samorządowe instytucje kultury, z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • kościoły i związki wyznaniowe.

Program „Niematerialne – przekaż dalej” adresowany jest do Depozytariuszy wskazanych wyżej zjawisk i dobrych praktyk, dlatego udział Depozytariuszy w realizacji zgłaszanych do konkursu zadań jest jednym z warunków poprawności wniosku o dofinansowanie.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami/ elementami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

  • projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem;
  • działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej;
  • działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 22 maja 2024 roku do godz. 15.00. Składanie wniosków odbywa się za pomocą systemu Witkac. Więcej informacji na temat programu można znaleźć TUTAJ.

Program „Niematerialne – przekaż dalej” został ogłoszony po raz pierwszy w 2023 r., w związku z 20. rocznicą powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10. rocznicą Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W procedurze konkursowej wyłoniono 11 najlepszych zadań (z 50 złożonych wniosków), wszystkie zostały zrealizowane zgodnie z warunkami regulaminu i zawartych umów.

Źródło: NID

Czw., 2 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś