Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Laptop dla ucznia”: organ prowadzący jest administratorem danych osobowych

„Laptop dla ucznia”: organ prowadzący jest administratorem danych osobowych fotolia.pl

Przy realizacji programu „Laptop dla ucznia” status administratora danych nie przysługuje szkole, lecz organowi prowadzącemu – wyjaśnił UODO w związku z licznymi pytaniami w tym zakresie.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem następuje na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia. Organ prowadzący szkołę sporządza protokół z przekazania laptopa (art. 7 ust. 5 ustawy). Podobne regulacje w zakresie umowy użyczenia komputera określa art. 8 ustawy.

Z kolei wzory umów: przekazania laptopa na własność oraz jego użyczenia zostały określone w załącznikach rozporządzeń Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. (zostały one opublikowane w Dz. U. pod poz. 1838 i 1839).

Z wzorów obydwu umów wynika, ich stroną jest organ prowadzący szkołę, który przekazuje urządzenie na własność (lub dokonuje jego użyczenia), a także odpowiada za obowiązki związane z ochroną danych osobowych dziecka i rodzica.

Stanowisko UODO

Z komparycji wzorów ww. umów wynika, że to organ prowadzący został określony jako ich strona. Dodatkowo, w treści wzorów określono obowiązki związane z wypełnieniem wobec przyjmującego (lub biorącego w użyczenie) obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO. Oznacza to, że to właśnie organowi prowadzącemu, a nie szkole, należy przyznać status administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

Opracowano na podstawie Biuletynu UODO Nr 10/10/23

Link do usługi: www.uodo.gov.pl

Czw., 2 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak