Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skąd środki na wzrost minimalnych stawek dla nauczycieli?

Skąd środki na wzrost minimalnych stawek dla nauczycieli? fot. canva

7,8% – tyle wynosi założony przez rząd wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli w stosunku do średnich wynagrodzeń, które obowiązują od początku września ub. roku. Resort edukacji zapewnia, że środki na wypłatę tych wynagrodzeń są zagwarantowane przez państwo w dochodach JST (m.in. w ramach części oświatowej subwencji ogólnej). ZPP pyta, czy państwo faktycznie pokryje skutki wzrostu wynagrodzeń.

Minister edukacji corocznie określa wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Co ważne, wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, określana corocznie w ustawie budżetowej. Kwota ta została ustalona w ustawie budżetowej na 2023 rok na poziomie 3981,55 zł. Tym samym gwarantuje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% w stosunku do średnich wynagrodzeń obowiązujących od dnia 1 września 2022 r.

Nowe stawki dla nauczycieli

W efekcie tych zmian wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) miałby wynieść:

  • w przypadku nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – 266 zł,
  • w przypadku nauczycieli mianowanych – 293 zł,
  • w przypadku nauczycieli dyplomowanych – wzrost o 326 zł.

Z kolei dla nauczycieli z drugiej grupy zaszeregowania płacowego, czyli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie) wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego miałby kształtować się następująco:

  • w przypadku nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – 271 zł,
  • w przypadku nauczycieli mianowanych – 275 zł,
  • w przypadku nauczycieli dyplomowanych – 282 zł.

Ministerstwo przerzuca problem na samorządy?

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza, że w związku z tym, iż wynagrodzenie zasadnicze jest jednym z elementów średniego wynagrodzenia nauczycieli, koszty związane ze wzrostem wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną uwzględnione przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach polityki kształtowania wydatków ponoszonych w celu osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Jednocześnie MEiN podkreśla, że środki finansowe niezbędne do zapewnienia wypłaty średnich wynagrodzeń nauczycieli są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. w ramach środków finansowych przekazywanych w części oświatowej subwencji ogólnej).

Wątpliwości wokół zapewnień MEiN

Ministerialna deklaracja jest jednak na tyle ogólna, że Związek Powiatów Polskich zwrócił się do projektodawcy nowych regulacji o wskazanie konkretnej kwoty, która w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku gwarantuje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 7,8%. ZPP zwrócił się również do MEiN o wyjaśnienie, z czego wynikają różnice we wzroście wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych grupach zaszeregowania. Związek dopytuje również, czy skutki wzrostu wynagrodzeń ponad 7,8% zostaną „zagwarantowane” jednostkom samorządu terytorialnego?

Dodatek wiejski pominięty

Na tym jednak nie koniec uwag Związku Powiatów Polskich do projektu rozporządzenia. ZPP wnosi bowiem o wyliczenie w Ocenie Skutków Regulacji zwiększonych kosztów wypłaty dodatku wiejskiego w związku z podwyższeniem wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a także o wskazanie źródła finansowania tego zwiększenia. To bardzo ważne, bo jakkolwiek dodatek wiejski nie wlicza się do średniego wynagrodzenia, to jego wysokość zależy od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Tym samym każde podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego zwiększa wysokość dodatku wiejskiego.

Bierność resortu edukacji

MEiN proponuje, by rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r. Tłumaczy to koniecznością pilnego dostosowania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli do wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2023 r., przewidzianej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

Tymczasem Związek Powiatów Polskich przypomina, że strona samorządowa już w ubiegłym roku podczas prac nad nowelizacją  rozporządzenia (w związku ze zmianą struktury awansu zawodowego) wnioskowała o podwyższenie stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w trzech grupach zaszeregowania, w których od 1 stycznia br. nie byłyby osiągnięte stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bierność resortu w tym zakresie doprowadziła do konieczności wyrównywania wynagrodzenia dla tych nauczycieli do płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r. Powoduje to potrzebę doprecyzowania, że podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela początkującego w obu grupach zaszeregowania i dla nauczyciela mianowanego w drugiej grupie zaszeregowania jest liczona wraz z wyrównaniem wypłaconym już od 1 stycznia 2023 r. do płacy minimalnej.

Pon., 13 Lt. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Wojciech Dąbrówka