Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sposób podziału środków z tytułu kształcenia dzieci z Ukrainy na 2023 r. - propozycja MEiN

Sposób podziału środków z tytułu kształcenia dzieci z Ukrainy na 2023 r. - propozycja MEiN fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło do zaopiniowania propozycję sposobu podziału w roku 2023 środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jak wskazuje dokument środki będą naliczane na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej (dalej SIO), o którym mowa w ustawie o systemie informacji oświatowej bez konieczności składania wniosków.

Liczebność przeliczana odpowiednimi wagami algorytmu, określonych w załączniku do rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki:

 1. z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – tylko w odniesieniu do środków naliczonych na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie 01-31.12.2022 r.;
 2. z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023, będzie ustalana w sposób średniomiesięczny, tj. liczba osobodni dzielona będzie przez liczbę dni w okresie. Ten sposób naliczania będzie zdaniem MEiN najbardziej precyzyjny przy dużej zmienności liczby uczniów i ich danych dziedzinowych wykazanych w SIO.

Środki będą naliczanie i przekazywane co miesiąc.

Dodatkowo dofinansowane zostaną dwa nowe zadania, zgodnie z art. 50 ust. 7 ww. ustawy:

 1. dowożenie – 250 zł/miesięcznie na dziecko/ucznia dowożonego;
 2. wychowanie przedszkolne w odniesieniu do dzieci w wieku 2,5-5 lat (na podstawie wag podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci 6-letnie i starsze), z wyjątkiem:
  • dzieci w dodatkowo utworzonych oddziałach w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
   Przez dodatkowo utworzony oddział rozumie się oddział, w którym wszystkie dzieci mają wykazany w systemie informacji oświatowej kraj pochodzenia „Ukraina – pobyt legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy” (na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty środków);
  • dzieci nieuwzględnionych w pkt 1 objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach samorządu terytorialnego (na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty środków) spełniających jednocześnie dwa warunki:
   • udział dzieci ukraińskich ogółem w wychowaniu przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wychowaniu przedszkolnym (z wyłączeniem dzieci ukraińskich) w danej jednostce samorządu terytorialnego jest wyższy lub równy 3%, oraz
   • liczba dzieci ukraińskich ogółem w placówkach wychowania przedszkolnego w danej jednostce samorządu terytorialnego jest równa lub wyższa od 9,
    na które naliczana będzie kwota 10 tys. zł w ujęciu rocznym (833,33 zł miesięcznie). Ten sposób naliczania środków dotyczy także dzieci 6 letnich i starszych w wychowaniu przedszkolnym.

Minister Edukacji i Nauki przekaże do Ministra Finansów, w terminie do 11 dnia miesiąca, podział środków dokonany na podstawie danych wykazanych w SIO za poprzedni miesiąc, z następującymi wyjątkami:

 1. podział środków naliczonych na podstawie danych wykazanych w SIO w okresie 01-31.12.2022 r. zostanie przekazany do MF w kolejnym dniu roboczym po ogłoszeniu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2023 r.;
 2. podział środków naliczonych na podstawie danych wykazanych w SIO w okresie 01.01-31.01.2023 zostanie przekazany do MF do 15 lutego br. z uwagi na harmonogram prac legislacyjnych związanych z ustawą budżetową na rok 2023.

Minister Finansów przekaże środki do jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 29 dnia miesiąca, z wyjątkiem środków przekazywanych po raz pierwszy po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2023 roku. W tym przypadku środki zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Czw., 19 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka